Arkivnyhed - kan være forældet

Kom med input til Socialforvaltningens serviceniveauer i Borgercenter Børn og Unge

25.10.2019
Høringen handler om serviceniveauer for en række bestemmelser i serviceloven på området for udsatte børn og unge.

Der er udarbejdet forslag til serviceniveauer på bestemmelserne for tidlige forebyggende indsatser, psykologbehandling og familiebehandling, kontaktperson aflastning, anbringelse uden for hjemmet, støtteperson til forældre med anbragte børn samt efterværn.

I serviceniveauerne kan man læse om mulighederne for at få hjælp, hvis man som barn, ung eller familie i Københavns Kommune er i målgruppen for hjælp og støtte efter de pågældende bestemmelser i serviceloven. Der er tale om en beskrivelse af kommunens nuværende serviceniveau. Forslagene indeholder således ikke forslag til besparelser eller servicereduktioner.

Der ønskes bemærkninger til serviceniveauerne med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse. Høringsperioden er fra d. 25. oktober til 22. november 2019. 

Serviceniveauerne er sendt direkte i høring hos Børns Vilkårs Ungepanel.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lærke Fritzbøger Christensen på e-mail: cy75@kk.dk 

 

Kontakt

Pressechef Thomas Søie Hansen

Pressechef
Socialforvaltningen
+45 20 52 97 86