Arkivnyhed - kan være forældet

Kom med input til Socialforvaltningens kvalitetsstandard for krisecentre

20.09.2019
Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere, pårørende og sagsbehandlere.

Socialforvaltning har opdateret kvalitetsstandarden for Københavns Kommunes krisecentre (jf. servicelovens §§ 109 og 110).

Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere, pårørende og sagsbehandlere, og beskriver den indsats og støtte, man som borger kan forvente at modtage, hvis man tager ophold på et af Københavns Kommunes krisecentre. 

Kvalitetsstandarden er sendt til direkte høring hos Krisecentret Garvergården, FOA, Landsforeningen for Socialpædagoger, Kvindekrisecentret Den Åbne Dør, Socialrådgiverforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Lev uden Vold, Udsatterådet og Handicaprådet.

Høringen løber frem til den 11. oktober 2019 kl. 12. Sagen om kvalitetsstandarden tilpasses på baggrund af de modtagne høringssvar. Den endelig version af kvalitetsstandarden forventes færdig ved udgangen af 2019.  

Du finder materialet om høringen her

Kontakt Miriam Nawaz med spørgsmål og kommentarer på mail: HV5M@kk.dk

Kontakt