Arkivnyhed - kan være forældet

Kom med input til Socialforvaltningens kvalitetsstandard i Den sociale hjemmepleje

15.10.2019
Høringen omhandler personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdende træning.

I kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen 2020 for Den Sociale Hjemmepleje kan man læse om mulighederne for at få hjælp i hverdagen, hvis man som borger i Københavns Kommune har en fysisk, psykisk eller social udfordring, som gør det vanskeligt at klare de daglige opgaver. 

Ud over selve kvalitetsstandarden består kataloget også af en tilbudsdel, hvor andre relevante tilbud for borgere, der modtager personlig og/eller praktisk hjælp i Den Sociale Hjemmepleje, fremgår.

Høringen løber frem til den 11. november 2019. Høringssvarene indgår i det videre arbejde med kvalitetsstandarden, og den endelige version af kvalitetsstandarden forventes godkendt af Borgerrepræsentationen i januar 2020.

Kontakt

Pressechef Thomas Søie Hansen

Pressechef
Socialforvaltningen
+45 20 52 97 86