Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnske skolebørn skal introduceres til kunst af Det Kongelige Teater

10.11.2016
Københavns Kommune og Det Kongelige Teater indgår en ny aftale.

En ny aftale mellem Københavns Kommune og Det Kongelige Teater styrker teatrets store arbejde med københavnske skolebørn og samarbejdet med andre københavnske kulturinstitutioner.

Flere børn og unge i København skal lære om opera, ballet og skuespil. Det er resultatet af den fornyede samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Det Kongelige Teater. Kommunen støtter nationalscenen med 48 mio. kr. årligt, og heraf er fem millioner kroner årligt øremærket til blandt andet kulturelle aktiviteter for københavnske skoler, til at åbne husene og til samarbejder med københavnske festival- og kulturaktører.

Københavns overborgmester Frank Jensen (A) siger om samarbejdet:
”At København og københavnerne bidrager til byens opera og den fælles landsdækkende kultur er fantastisk. Kunst og kultur er vigtige elementer i en opvækst. Derfor er det endnu vigtigere, at vi nu sikrer, at flere københavnerbørn bliver inviteret indenfor i Det Kongelige Teater – og lærer om kunst af de allerbedste.”

Det er ikke blot små københavnere, der skal have glæde af samarbejdet mellem teatret og kommunen. Aftalen betyder også, at Det Kongelige Teater i højere grad åbner sine scener op på nye måder for alle københavnere og folk fra resten af landet. Det Kongelige Teater vil åbne sine bygninger og byrummene omkring dem op og invitere københavnere og byens besøgende indenfor.

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen er glad for, at der er sikret en øremærkning af en del af midlerne, så Det Kongelige Teater i den kommende aftale også samarbejder med de københavnske event- og festivalaktører. 

”Det handler om at udnytte faciliteterne optimalt, give vores kulturaktører nye rum at spille i og åbne Det Kongelige Teater op for nye grupper af små, store og ældre københavnere,” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

”Vi er glade for den fortsatte støtte fra Københavns kommune, som sikrer vi kan fortsætte vores arbejde med at få endnu flere danskere, store som små, i Det Kongelige Teater,” siger teaterdirektør Morten Hesseldahl.

Som et nyt initiativ skal Det Kongelige Teater hvert år rapportere, hvordan de øremærkede fem mio. kr. anvendes til københavnske skolebørn og samarbejder med andre københavnske kulturaktører.
 

Fakta

  • Det Kongelige Teater har fået et tilskud fra Københavns Kommune, siden operaen stod færdig i 2004.
  • Aftalen bliver nu fornyet for de næste fire år, og i den forbindelse er der vedtaget nogle helt konkrete krav, som Det Kongelige Teater skal levere tilbage til København. Tilskuddet fra Københavns Kommune er på cirka 48 millioner kroner.
  • Fem millioner kroner af tilskuddet er øremærket til konkrete samarbejder med skoler, festivaler og kulturaktører.
  • Det er en forudsætning at Det Kongelige Teater på årlig basis rapporterer, hvordan de øremærkede fem mio. kr. anvendes til københavnske skolebørn og samarbejder på event, festival- og andre kulturområder. Der skal således redegøres specifikt for hvordan de øremærkede fem mio. kr. anvendes.
  • Det Kongelige Teater laver i dag skoleforestillinger på egne scener og workshops samt mindre forestillinger på skoler
  • Kultur- og Fritidsudvalget tager hvert år stilling til Det Kongelige Teaters aktivitetsplan.

Kontakt

  • Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund på tlf.: 31 47 94 97 eller EB2F@okf.kk.dk 
  • Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen via pressechef Julie Stemann Monberg på tlf.: 24 98 22 60 eller cg3p@kff.kk.dk 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.