Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnske husejere opfordres til at få tjekket for radon

22.01.2018
Radon er årligt medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft i Danmark, og gassen fra undergrunden kan hverken lugtes eller mærkes

Københavns Kommune opfordrer derfor alle byens husejere til at få målt radonniveauet i deres bolig.

I løbet af de seneste to vintre har 326 husstande i Københavns Kommune fået målt husets radonniveau via Realdanias kampagne Radonfrithjem.dk.  Målingerne viser, at godt halvdelen (54,4 pct.) af husene har en højere radonkoncentration end det niveau, som Sundhedsstyrelsen og WHO angiver som anbefalet grænseværdi.

Hvis man gennem længere tid har været udsat for høje koncentrationer af den radioaktive gasart, kan det være en medvirkende årsag til udvikling af lungekræft, så der er mange gode grunde til at få tjekket radonniveauet i boligen og få det nedbragt, hvis det viser sig at være for højt. 

Opfordring til husejere om at måle radonniveau

Derfor støtter Københavns Kommune i år op om Realdanias kampagne Radonfrithjem.dk. Det gøres helt konkret ved at der i disse dage sendes et brev til alle husejere i kommunen med en opfordring til at få målt radonniveauet i deres bolig. Kommunen sender også brevet til husejere med nyere huse opført efter 1998, selvom deres huse bør være radonsikrede. Undersøgelser gennemført som led i Realdanias kampagne viser nemlig, at cirka hvert tredje målte hus opført efter 2000 trods lovgivningen har mere radon end myndighederne anbefaler. 

'Københavns Kommune er mindre udsat end mange andre landsdele, men inden for vores kommune er nogle områder også mere udsatte end andre. Vi sender de kommende dage breve ud for at sikre os, at husejerne er opmærksomme på muligheden for at måle radonniveauet og få vejledning om, hvilke forholdsregler de kan tage for at nedbringe mængden af radon i deres bolig, hvis den er for høj', siger centerchef Steffen Mark Jensen, Center for Bygninger.

Nemt at få målt

Det er hverken dyrt eller svært at få målt radonniveauet. Det kræver blot nogle få målere på størrelse med en tændstikæske, der over 2-3 måneder måler niveauerne i nogle af husets opholdsrum. En måling koster fra 500-1.500 kr. og kan bestilles via Realdania-kampagnens hjemmeside, radonfrithjem.dk.

Heldigvis kan hovedparten af de husejere, som har fået konstateret niveauer over det anbefalede, nedbringe radonniveauet ved at gennemføre nogle enkle og billige tiltag. Det kan eksempelvis være at tætne sprækker mod jord, rense ventilationsriste, lufte ud regelmæssigt og sørge for god ventilering i huset. 

Om radon i boliger

Koncentrationen af radon i luften angives i enheden becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3). Becquerel er den almindeligt anvendte måleenhed for radioaktiv stråling. WHO og Sundhedsstyrelsen har fastsat en anbefalet grænseværdi på 100 Bq/m3 i boliger. Har man højere end det, bør man gøre noget. Hvor meget der skal gøres, afhænger af hvor meget radon, man har.
Radon bør måles i årets kolde måneder, fra oktober til april. Det skyldes, at temperaturforskellen ude og inde er størst i disse måneder. Derved får man en trykforskel, som gør, at huset fungerer som en støvsuger og suger radon op fra undergrunden. Da det samtidig er den tid på året, hvor der luftes mindst ud, er radonniveauet i boligen højest.

De seneste to år har 326 husstande i kommunen valgt at måle husets radonniveau via Realdanias kampagne. Data fra de målinger viser, at 54,9 % af de målte huse havde mere radon end det niveau, Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som vejledende grænseværdi. 

Siden 1998 har bygningsreglementet krævet, at nybyggede huse er radonsikrede. Nye tal fra Realdanias kampagne viser dog, at omkring 30 procent af alle målte huse bygget efter 2000 har mere radon, end myndighederne anbefaler. 

Om kampagnen Radonfrithjem.dk

Radonfrithjem.dk er en treårig kampagne, der blev iværksat i 2015 af Realdania. Kampagnen har to spor:

  • En oplysningskampagne målrettet boligejere via medier og samarbejder med kommuner og landsdækkende myndigheder. Herunder også et website, hvor man kan få mere information og bestille en måling.
  • En opgradering af den rådgivnings- og håndværkerbranche, der hjælper boligejerne til at løse problemet, hvis der er for meget radon i huset. Herunder etablering af en uddannelse af radonrådgivere i samarbejde med Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut.

Kampagnen skal øge danskernes viden om radon, hjælpe boligejerne med at få målt radonniveauet i deres hjem, og ved for højt radonniveau få vejledning til at gøre noget ved det. På hjemmesiden radonfrithjem.dk er samlet information om radon samt henvisninger til firmaer, der leverer det måleudstyr og vejledning om radon.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.