Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnske byggesager afgøres hurtigere

09.05.2017
Der er skruet op for tempoet i byggesagsbehandlingen i København.

I første kvartal 2017 er der blevet ekspederet flere byggesager inden for syv dage end i det foregående kvartal. Samtidig er kommunen blevet hurtigere til at give kunderne besked, hvis der mangler materiale til deres sag. Det viser tal for byggesagsbehandlingen i første kvartal 2017, som Teknik- og Miljøforvaltningen netop har opgjort.

Forvaltningen kan samtidig konstatere, at de nye servicemål, som blev indført ved årsskiftet, er overholdt i 100 procent af sagerne i fire ud af fem kategorier af byggesager, mens servicemålet overholdes i 95 procent af sagerne i den femte kategori. Den hurtigere sagsbehandling er resultatet af en række tiltag, som er indført ved årsskiftet, og den gælder både for virksomheder, som fx vil udvide de eksisterende lokaler med en tilbygning, og for private kunder, som måske skal bygge en carport. 

'Vi har arbejdet målrettet på at forbedre vores byggesagsbehandling siden efteråret 2015, så det er glædeligt, at effekten af de mange tiltag, vi har sat i gang siden nytår, allerede er begyndt at vise sig. Vores byggesagskunder har efterspurgt en bedre dialog og en mere løsningsorienteret sagsbehandling, og tallene viser, at vi bevæger os i den rigtige retning. Når det er sagt, vil vi fortsat arbejde fokuseret med at løfte vores serviceniveau og kundetilfredsheden,' siger centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen Steffen Mark Jensen.

I 1. kvartal 2017 var 28 procent af alle sager færdigbehandlet inden for en uge, mens tallet for de sidste måneder af 2016 var 22 procent. Samtidig er forvaltningen blevet hurtigere til at give byggesagskunderne besked, hvis der mangler dokumentation, før byggeansøgningen kan færdigbehandles. I 1. kvartal 2017 var der sendt en såkaldt mangelskrivelse inden for en uge i 36 procent af sagerne, mens det i sidste kvartal 2016 gjaldt godt 29 procent af sagerne.

Nye processer på byggesagsområdet

Forvaltningen har fra 1. januar 2017 indført en ny visitationsproces på byggesagsområdet, som skal sikre en høj faglighed tidligt i sagsbehandlingen samt sikre, at sagsbehandlerne ikke skal bede om supplerende materiale flere gange, hvilket typisk kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden. Derfor har forvaltningen lavet beskrivelser af arbejdsgange og tjeklister til alle byggesagstyper, som hjælper til en ensartet sagsbehandling og sikrer, at al dokumentation er på plads i den enkelte byggesag, før den videre sagsbehandling fortsætter.

Samtidig har forvaltningen tilrettet de mest gængse brevskabeloner for at sætte kommunikationen i faste rammer og sikre, at den er så tydelig og letforståelig som muligt. Endelig er der kommet et større ledelsesfokus på de daglige visitationsmøder i forvaltningen, hvor samtlige nye byggesager gennemgås. Det sikrer, at den enkelte byggesag altid gives til en medarbejder, som har faglig ekspertise på det enkelte område og derfor er i stand til at håndtere sagen korrekt og effektivt samt give kunden den bedste faglige rådgivning.

Timepris nedsættes

Den samlede større effektivitet har medført, at forvaltningen netop har kunnet indstille over for Teknik- og Miljøudvalget, at timepriserne for byggesagsbehandlingen i 2018 kan reduceres fra 799 kroner i timen til 774 kroner i timen, da medarbejdernes effektivitet er direkte koblet til timeprisen. Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 8. maj godkendt forvaltningens indstilling til byggesagsgebyrerne for 2018, som herefter skal behandles i Borgerrepræsentationen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.