Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns unge får ny indflydelse på byens udvikling

02.12.2016
København får et ungeråd, det skal give byens unge en stemme i det politiske system, så de kan få indflydelse på udviklingen af hovedstaden.

Flere øvelokaler, billigere ungdomsboliger, længere åbent i klubberne og sundere mad i skolernes kantiner. Københavnske unge mellem 13 og 18 år år får nu mulighed for at få omsat deres ideer til virkelighed og få indflydelse på deres by og den politik, der bliver ført. Københavns Kommune har nemlig besluttet at afsætte 500.000 kr. årligt til et ungeråd, hvor byens unge kan få medbestemmelse og omsat deres visioner for et godt ungdomsliv i København til konkrete løsninger.

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev siger:
“Jeg møder mange engagerede, kloge og seje unge mennesker i København med en masse på hjerte, og vi har brug for deres stemme og deres holdninger  til, hvordan vi skal udvikle vores by på. Ungerådet er deres mulighed for at få indflydelse på den politik, vi fører i København, og jeg håber, at mange unge københavnere vil gribe chancen og gøre os politikere meget klogere på, hvad der optager dem og hvordan København kan blive en endnu bedre by at være ung i.”

Pia Allerslev besøgte i sommeren 2015 Aarhus Kommune og blev inspireret af deres ungeråd, og har siden kæmpet for at finde penge til at etablere et ungeråd i København, det er nu lykkedes med Børne- og Ungdomsvalgets beslutning om årligt at afsætte 500.000 kr. til rådet.  

Københavns Kommune arbejder i ”Sammen om byen” med at involvere borgerne endnu mere i byens udvikling. Ungerådet bliver en vigtig del af det arbejde, hvor de unge københavnere får en platform til den direkte dialog med politikerne om, hvordan de synes byen skal indrettes til deres behov. 

Nicolai Boysen, formand Netværket af Ungdomsråd siger:
“Beslutningen om oprettelsen af et ungeråd er meget vigtig for de københavnske unge. Med et ungeråd får de unge indflydelse på politikken i Københavns Kommune og mulighed for at være med til at forme ungdomsmiljøet i den kommune de bor i - netop unge er eksperter på, hvordan et godt ungdomsmiljø ser ud. Det er vigtigt, at ungerådsarbejdet foregår på de unges præmisser, og at de unge får en reel indflydelse og mulighed for at tage initiativ til forandringer. Det er derfor nu vigtigt at finde en struktur og nogle mål i samarbejde med de unge. Et første skridt for at give ungerådet indflydelse, kunne være at samarbejde om en ungepolitik for Københavns Kommune.”
Allerede nu kan interesserede unge melde sig som såkaldte HørtUngKbh ambassadører og deltage i arbejdet med at udvikle rammerne og strukturen for det kommende ungeråd. Ambassadørerne mødes første gang i januar 2017. Det første valg af medlemmer til ungerådet er planlagt til at finde sted i efteråret 2017.  

Hvis du vil være HørtTUngKBH Ambassadør så læs mere på Hørt Ung KBHs Facebookside.

For yderligere information kontakt:
Anni Lundqvist, pressechef i Børne- og Ungdomsforvaltningen, tlf. 25264163, ec5q@buf.kk.dk
Nicolai Boysen, formand Netværket af Ungdomsråd, tlf. 29638938, nicolai@nau.dk    

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.