Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns politikere afsætter millioner til byens børn

21.03.2017
  • ""
Samtlige partier og en enkelt løsgænger på Københavns Rådhus indgik tirsdag eftermiddag en aftale om overførselsag 2016-17.

Aftalen afslutter 10 års indsats for at få sat alle byens skoler i stand. Nu er der givet penge til at renovere 60 ud af 61 nedslidte folke- og specialskoler. Samtidig er der sat penge af til nye skoler til de mange nye børn i København og til byens udsatte.

København vokser. Hver eneste måned bliver der 1.000 flere københavnere. Det betyder et stort pres på byen, blandt andet på bygninger, institutioner og skoler. Men nu skal det være slut med uhumske toiletter, utidssvarende lokaler og dårligt indeklima på Københavns folkeskoler.    

I de såkaldte overførselsforhandlinger, der fordeler uforbrugte penge fra 2016, blev partierne tirsdag eftermiddag enige om at sætte penge af til at renovere i alt otte skoler. Heraf skal fem skoler have den helt store omgang i form af en helhedsrenovering: Blågårds Skole, Korsager Skole, Nørre Fælled Skole, Sankt Annæ Folkeskole og Skolen i Peder Vedels Gade. Samtidig blev der sat penge af til mindre omfattende renoveringer på Fensmark Skolen, Øresundsskolen og Frejaskolen. 

Resultatet er, at der nu kun mangler én skole ud af i alt 61 slidte københavnske folkeskoler, der over de sidste 10 år er investeret milliarder i at få sat i stand. Det er Heibergskolen på Østerbro, som parterne til gengæld har aftalt at finde penge til i budgetforhandlingerne i efteråret. 

Det er en mærkesag for mig, at Københavns skolebørn skal have optimale rammer. Nu kan vi endelig se enden på den maraton-investering, vi har gjort over de seneste 10 år for at få Københavns nedslidte skoler bragt up-to-date. Det handler ikke om mursten – men om trivsel og læring, og vi kan se, at det går fremad for eleverne i vores fælles folkeskoler, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Det stigende børnetal giver også behov for flere nye skoler, skolespor og idrætsfaciliteter. Aftalen, der hedder ’Skole- og renoveringspakke 2017 – Klar til flere københavnere’, afsætter penge til at købe en grund til en ny skole og svømmehal i Ørestad, til at planlægge en ny skole og idrætshal i Holmbladsgade, til en udvidelse af Skolen ved Sundet med bl.a. madskole og til udvidelse af Guldberg Skole. Der er også penge til at planlægge en ny idrætshal på i Sydhavn. 

Ikke kun byens børn tilgodeses. Der er også sat penge af til et løft af forholdene for byens allersvageste – nemlig til at planlægge modernisering af kommunens institutioner fra hjemløse, misbrugere, udsatte børn og unge. Der er også sat ekstra penge af til handicapområdet, samt til at støtte driften af Hellebro, der er et værested for unge hjemløse.

Til byens ældre er der penge til at etablere og udvide køkkener på to af byens plejecentre, Møllehuset og Verdis Have, til faste læger på plejehjemmene samt til nye kaldeanlæg. Der er afsat penge til tryghedsløft i byens mindst trygge områder – fx bedre belysning og klipning af hække, så der bliver udsyn. Der er også penge til belysning i Amager Strandpark og på Øresundstien, og der er penge til at udvide ordningen med kommunale støjvagter i byens festplagede kvarterer. 

Pengene i overførselssagen stammer fra uforbrugte midler fra 2016 (695,8 mio. kr.) samt indtægter fra salg af ejendomme (270,9 mio. kr.). Pengene fra salg af ejendomme er øremærket hårdt tiltrængt vedligehold rundt om i byen – herunder til facader, renovering af vandsystem og udendørs belysning i Kødbyen, og til at renovere fjernevarmesystemer, tekniske installationer, forældede varmeanlæg, faldstammer og sikringstavler osv. på kommunens ejendomme og velfærdsinstitutioner. 

For nærmere indholdet af aftalen, se vedhæftede faktaark: 

  • Klar til flere københavnere
  • Gode rammer på alle byens skoler 

Parterne siger om aftalen: 

Gruppeformand Rikke Lauritzen (EL):
"Der er tale om en bundsolid aftale, hvor vi retter op på fortidens synder og fortsætter et meget tiltrængt fokus på byens nedslidte folkeskoler. Samtidig investerer vi i fremtiden med nye skoler, renovering af nedslidte kulturinstitutioner som Christianshavns Beboerhus og Østre Kapel for Sydhavns Teater”. 

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV):
”Børnene skal have ordentlige skoler. Og vi er glade for, at vi får repareret de sidste slidte skoler nu. Men der er ingen tvivl om, at vi stadig går benhårdt efter at få flere lærere og pædagoger. I sidste ende er det undervisningen bag de nye mursten, der er vigtigst for os Radikale”. 

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V): 
”Det er god liberal politik at bruge borgernes penge, der hvor der er et reelt behov, derfor har vi blandt andet afsat penge til en grund, så vi kan bygge en helt ny skole og en svømmehal i Ørestad. Otte skoler kan se frem til en tiltrængt renovering. Vi har prioriteret at skabe bedre forhold på handicapområdet og socialt udsatte blandt andet med en bevilling til værestedet Hellebro for unge hjemløse. De parkeringsaftaler, som vi tidligere har indgået, har vi nu forpligtet hinanden på at få udmøntet”.  
 
Politisk leder Sisse Marie Berendt Welling (SF):
"Det har været afgørende for SF at sikre ekstra hjælp til byens svageste. Især på handicapområdet er der brug for flere penge, så børn med handicap kan få en tryg opvækst. Aftalen betyder samtidig en langt bedre hjælp til psykisk syge københavnere, der også kæmper med et misbrug. Og vi starter renoveringer af nogle af vores mest nedslidte botilbud for hjemløse, udsatte børn og handicappede."

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF): 
”Dansk Folkeparti har været med til at sikre penge til køkkener på plejehjem, så duften af hjemmelavet mad kan brede sig og være med til at give de ældre appetitten tilbage. Derudover har vi afsat penge til at bekæmpe støj fra nattelivet. Samtidig sikrer aftalen, at vi går i gang med at planlægge byggeriet af to nye idrætshaller i forbindelse med en ny skole på Amager og en daginstitution i den nye del af Sydhavnen. Det er en smart løsning at tænke flere funktioner sammen og udnytte arealerne bedst muligt. Det håber jeg også, at vi kan gøre i forbindelse med den kommende svømmehal i Ørestad”. 

Gruppeformand Jakob Næsager (K): 
”Vi har haft fokus på at gøre hverdagen bedre for københavnerne. Vi er derfor rigtig glade for at få åbnet 180 nye parkeringspladser, og at der nu er skabt mulighed for to nye skoler, en svømmehal og to idrætshaller. Også de nye træer og lys på løberuten på Amager Strand gør København til en bedre by at bo i”. 

Heidi Wang (LA):  
"LA er glade for, at pengene bliver brugt på kernevelfærd, så som sikring af renovering af skolerne, grundkøb til nye skoler og daginstitutioner. Desuden får de ældre frisklavet mad ved, at vi genetablerer køkkener på to plejecentre. Det lykkes også at de psykisk syge med misbrug, får et bosted, de handicappede får et værested og de udsatte borger får hjælp til job”. 

Kasper Heumann Kristensen (løsg.): 
"Det glæder mig, at det er lykkes at indgå en aftale, der sikrer byens skolebørn bedre fysiske rammer. Det er klart en prioritering fra min side at være med i aftaler, der sikrer, at børnefamilier trygt kan lade deres børn gå på de københavnske skoler. Samtidig er det lykkes at dække nogle vigtige behov for byens svageste borgere og undgå for mange projekter, der falder udenfor kommunens kernevelfærdsforpligtelse".

Kontakt for kommentarer

Overborgmester Frank Jensen (S)
Pressechef Rikke Egelund, 3147 9497

Rikke Lauritzen (EL), 6010 1019

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV)
Pressechef Lasse Perrild-Mathiasen, 3036 6527

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V)
Pressechef Anni Lundquist, 2526 4163

Sisse Marie Berendt Welling (SF), 2469 2846

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF)
Pressechef Julie Stegmann Monberg, 2498 2260

Jakob Næsager (K), 2348 8012

Heidi Wang (LA), 3054 0414
Kasper Heumann Kristensen (løsg.), 2972 4987