Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns plejehjem får faste læger

11.10.2016
Lægen skal stå for den almenmedicinske behandling af beboerne og sundhedsfaglige rådgivning af plejehjemmets personale.

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) glæder sig over, at Københavns Kommune tirsdag den 11. oktober kan præsentere en lokal model for implementeringen af faste læger på byens plejehjem. Med en fast tilknyttet læge til det enkelte plejehjem sikrer man sig nemlig både øget tryghed for beboerne og et tættere samarbejde mellem plejehjem og den praktiserende læge.

- Det er klart, at man vil kunne arbejde langt bedre med fx medicinhåndtering og forebyggelse af indlæggelser, når det er den samme læge, der kommer igen hver uge. Vores plejehjem samarbejder i dag med rigtig mange forskellige læger, og så er der bare en større risiko for, at værdifuld viden bliver overset eller går tabt, siger Ninna Thomsen.

Den fast tilknyttede læge skal varetage to primære funktioner på plejehjemmet. Lægen skal for det første tage sig af lægekonsultationer, behandling af og tilsyn med beboerne. Formålet med dette er bl.a. at reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser. For det andet skal lægen stå for sundhedsfaglig rådgivning af personalet på plejehjemmet. Rådgivningen skal sikre en bedre medicinhåndtering, pleje og rehabilitering.

- Det er en kæmpe fordel, at det er den samme læge, der tilser beboerne og rådgiver plejepersonalet. Plejepersonalet vil føle sig bedre klædt på til at hjælpe beboerne, og beboerne vil opleve et langt mere sammenhængende forløb, hvor de er i centrum, siger Ninna Thomsen.

Gode erfaringer fra pilotprojekt

Plejehjemmene Solterrasserne i Valby og Slottet på Nørrebro har begge deltaget i Socialstyrelsens toårige pilotprojekt fra 2012-2014, som skulle se på effekterne ved faste læger på plejehjem. Begge plejehjem har meget positive erfaringer fra pilotprojektet, og de glæder sig over, at ordningen nu bliver permanent for alle byens plejehjem.

Evalueringen fra pilotforsøget viser bl.a., at antallet af indlæggelser og genindlæggelser blandt plejehjemmenes beboere faldt markant med en fast tilknyttet læge. De forebyggelige indlæggelser blev reduceret med knap 28 procent og genindlæggelser blev reduceret med 27 procent.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.