Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns nye klimakarré træder ind i næste fase

16.09.2019
  • ""
  • ""
Arbejdet med at sammentænke bæredygtighed, klimaudfordringer og byfornyelse i Københavns klimakarré på Østerbro skrider frem.

Tirsdag d. 17. september er der rejsegilde for karréens beboere, kommunens samarbejdspartnere, rådgivere og boligminister Kaare Dybvad Bek. I den næste fase installeres de banebrydende, nye multifunktionelle facader.

Ligesom andre store byer står København over for en række store udfordringer som følge af klimaforandringerne. En helt særlig udfordring er de mange ældre etageejendomme, som trænger til at blive renoveret og fornyet. Nationalt findes der næsten 27.000 etageejendomme fra før 1950, hvoraf ca. 43 % har energiklasse E eller derunder. Derfor er der et stort behov for at finde en smart og innovativ løsning på både klimaudfordringerne, energioptimering og øget boligkvalitet i de gamle karréer. Svaret ser ud til at være fundet i klimakarréen på Østerbro i København.

Den kommende klimakarré består af tre dele; ejendommene får en fælles grøn gårdhave i baggårdene, nye fortovshaver foran bygningerne og den såkaldte multifunktionelle gårdfacade, som netop nu installeres på Østerbro. Den multifunktionelle gårdfacade er en udvendig facadeisolering, som åbner op for mere dagslys og mere plads i boligerne i form af altaner eller karnapper, som beboerne selv kan vælge mellem. I isoleringen af gårdfacaden er der givet plads til føring af el, bedre ventilation og regnvand, som kan genanvendes til toiletskyl og vaskemaskiner i boligerne. Regnvandet bliver afkoblet fra kloakken og opbevaret i den fælles gårdhave, og dermed bliver regnvand i fremtiden til en ressource i klimakarreen på Østerbro. Løsningen glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

- Med klimakarreens allround-løsninger er der både tænkt på energirenovering, klimatilpasning og en generelt bedre boligkvalitet for beboerne. Det er et ambitiøst projekt, som kan fungere som udstillingsvindue inden for bæredygtig byfornyelse. Det kan fremme viden om københavnske løsninger og være med til at skabe værdi både for samfundet, klimaet og den enkelte beboer. Det er fantastisk positivt, siger Ninna Hedeager Olsen.

Projektet blev igangsat i 2013 med en konkurrence om at blive Københavns Klimakarré. Efter vinderen var fundet, blev der gennemført en længere borgerinddragelsesproces for at afklare behov og ønsker. Efterfølgende blev der afholdt en arkitektkonkurrence om at vise en helhedsorienteret og skalerbar løsning for energirenovering, klimatilpasning og øget boligkvalitet i den ældre boligmasse. Konkurrencen blev vundet af et tværfagligt team under ledelse af Henning Larsen Architects. Øvrige parter er Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma, V!Gør og Tagtomat.

Byggeriet af den multifunktionelle gårdfacade startede juni 2019 og forventes afsluttet marts 2020. Gård- og fortovshaver forventes at stå færdige forår 2021.

- Byggeri tegner sig for en stor del af det samlede energiforbrug, hvorfor vi i højere grad skal tænke i mere bæredygtige løsninger. Vi har i regeringen sat os det mål, at vi vil udarbejde en strategi for bæredygtigt byggeri, og ethvert skridt på vejen mod bæredygtigt byggeri og bæredygtige renoveringer gør en forskel. Derfor ser jeg også frem til, at vi i dag kan fejre, at Københavns nye Klimakarré tager form, siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Klimakvarter – et udstillingsvindue for resten af verden

Klimakarréen ligger i Københavns første klimakvarter på Østerbro. Det er et område, som er forvandlet til et eksperimentarium for skybrudssikring og klimatilpasning. I klimakvarteret udvikles metoder og ekspertiser, der kan komme i brug, når resten af København og andre byer bliver fremtidssikret mod kraftigere regn og skybrud.

Klimakvarteret indeholder forskellige projekter, heriblandt Bryggervangen og Sankt Kjelds Plads, Tåsinge Plads og Fremtidens gårdhave i Askøgade, som er til stor inspiration for alverdens byer.