Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune vil udvikle hovedstaden med københavnerne

07.07.2016
Københavnernes viden skal endnu mere i spil. Fem nye principper skal skabe større dialog mellem kommunen og københavnerne.

Københavnerne er eksperter i København, og tre ud af fire københavnere vil gerne involveres mere i byens udvikling. Det har politikerne lyttet til. Borgerrepræsentationen har nemlig vedtaget fem nye principper for øget dialog med københavnerne. Principperne betyder, at kommunen altid vil bestræbe sig på at skabe tidlig, tydelig, engagerende og mangfoldig dialog med københavnerne om byens udvikling. 

Københavnerdialogen forstærkes

Principperne udbygger kommunens indsats for at inddrage københavnerne, hvilket allerede sker på forskellige områder. Københavnerne kvalificerer fx Papirøens fremtidige byrum og har stor indflydelse i flere af Københavns kulturhuse. Og undersøgelserne af nye skoler i den Hvide Kødby på Vesterbro og på Nordøstamager, foregår begge steder med tidlig borgerdialog i samarbejde med lokaludvalget og lokale københavnere. 

Bedre inddragelse

Principperne skal nu indarbejdes i kommunens kerne- såvel som udviklingsopgaver, og skal gælde på tværs af kommunens syv forvaltninger. Kommunen vil samtidig undersøge, hvordan man kan gøre det endnu nemmere at inddrage københavnerne – fx via en digital platform, som kunne udgøre en samlet indgang for københavnere, der vil involveres i aktiviteter omkring Københavns udvikling. 

Københavns Kommune vil løbende informere om nye initiativer og muligheder for mere og bedre dialog omkring byens udvikling.  

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.