Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune styrker samarbejdet om et bedre klima

05.08.2019
Nyt samarbejde skal bidrage til at gøre København CO2 neutral i 2025. Elever på en af kommunens folkeskoler deltager i projektet.

I de store danske kommuner findes skolebygninger, der ikke ”taler” sammen. 
Vand- og luftfugtighedsmålere samt varmevekslere kommunikerer ikke i det samme elektroniske sprog. Nogle af disse målere skal endda stadig aflæses manuelt. Det besværliggør indsamlingen af valide data og kan i sidste ende have en utilsigtet effekt. Både for miljøet og potentielt også for de mennesker, der færdes i bygningerne. 

Med det afsæt og Københavns Kommunes vision om at være CO2 neutral i 2025, deltager København i et omfattende tværfagligt og professionelt samarbejde. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb og Copenhagen Solution Lab samarbejder bl.a. Høje-Tåstrup Kommune, CLIMAID, DTU, KU og Realdanias ekspertudvalg. Baggrunden for samarbejdet er pilotprojektet  ”Skoleklima.dk”, som udspringer fra kommunens deltagelse i Smart City Accelarator under ledelse Copenhagen Solutions Lab.

Idéen med projektet er at præsentere og implementere et webbaseret værktøj, hvor både elever og undervisere på skoler kan overvåge indeklimaet. For at gøre indeklima til et mere håndgribeligt begreb, bliver det aktuelle indeklima og energiforbrug synliggjort for lærere og elever via webplatformen ”Skoleklima.dk”. Klimadata bliver efterøflgende forbildt til bruger via grafer og infografik på en måde, der øgr det nemt at overskue indeklimadata.

Visualiseringen af indeklimaet har flere ben at gå på. For det første hjælper det med at identificere lokaler, som bruger unødig energi eller har et belastet indeklima. For det andet forventes det, at visualiseringen af indeklimaet vil være med til at lette overgangen til den digitale løsning ”Skoleklima.dk”, samt motivere den adfærdsændring, der er nødvendig for, at projektet bliver en succes. 

Adfærdsændringer kan f.eks. være, at elever og undervisere bliver bevidste om, hvad det betyder for indeklimaet og energiforbruget, når der f.eks. luftes ud, mens radiatorer er tændte. Et andet vigtigt fokus kan være, at eleverne bliver opmærksomme på, hvad et højt CO2-niveau i lokalet betyder for deres koncentration i løbet af dagen.

Endemålet er at effektivisere driften mod et optimeret indeklima og energiforbrug. Derudover giver projektet et solidt datagrundlag for kommunen, når der uddeles renoveringsmidler til skolerne i København.

Med ”Skoleklima.dk” vil eleverne blive mere bevidste om klimaproblematikker samtidig med, at deres skole energioptimeres.

”Skoleklima.dk” er allerede sat i gang på Tagensbo Skole, som er udvalgt til at være testskole. Skolen har fået sat indeklimamålere (IC-metre) op. Forventningen er, at projektet vil være fuldt implementeret i efteråret 2020. 

Fakta om IC-metre

  • Et IC-meter er en lille boks, der opsættes i et udvalgt lokale
  • Boksen modtager data både inde og ude
  • Udendørs vedrører det vejrforhold så som vindstyrke og -retning, temperaturer og luftfugtighed. Disse data hentes fra DMI.dk
  • Indenfor opsamler IC-metret matriklens egne energidata i form af rumtemperaturer, støjniveau, CO2niveau og luftfugtighed. Disse data omsættes i skyen til reelle nøgletal for den givne matrikels indeklima og energiforbrug
  • Data kan downloades og udskrives som datafiler eller indeklimarapporter

 

 

Kontakt

Jørgen Bredvig Skadhede, pressekonsulent

Børne- og Ungdomsforvaltningen
+45 29 45 40 73