Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune standser byggeri

21.09.2020
Bach Gruppen skal omgående stoppe med at bygge på Faste Batteri.

Bach Gruppen skal omgående stoppe med at bygge på Faste Batteri Vej 78, sådan lyder det fra Teknik- og Miljøforvaltningen, efter at den har set den foreløbige rapport fra COWI og Aalborg Universitet.  

Højhusbyggeriet på Faste Batteri Vej 78 bliver standset, og Bach Gruppen skal levere nye, mere retvisende, beregninger af bygningens statik. Sådan lyder det fredag eftermiddag fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København: 

'Vi har sendt en standsningsmeddelelse til Bach Gruppen i dag og krævet yderligere dokumentation. Vores eksterne rådgivere har peget på, at beregningerne af bygningens statik er ufuldstændige og ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de udfordringer med bundpladen, som betonprøverne har vist. Derfor har vi i dag standset byggeriet,' siger Rikke Sønderriis, områdechef i Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen.  

De eksterne rådgivere COWI og Aalborg Universitets foreløbige konklusioner viser, at væsentlige forhold i bundpladen – som revner i bundpladen og formodede støbeskel – ikke er medtaget i Bach Gruppens beregninger af bygningens statik.  

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har udover at standse byggeriet bedt Bach Gruppen levere nye, retvisende beregninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser desuden, at det kan blive nødvendigt at se på de øvrige bygninger, som Bach Gruppen har opført i området: 

'Når vi kender resultatet af de eksterne vurderinger, tager vi stilling til, hvad der skal ske i forhold til Bach Gruppens andre bygninger i området. Vi forventer dog at se på de andre bygninger,' siger Rikke Sønderriis, områdechef i Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen.  

 

Forvaltningen afventer stadig resultatet af Teknologisk Instituts kikkertundersøgelser af bundpladens mulige støbeskel, som vil indgå i de eksterne rådgiveres endelige konklusioner i forhold til bygningen.  

Der er ikke konstateret konkrete forhold, som udgør en akut fare for bygningen