Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune sikrer mere frihed, tryghed og medborgerskab for de ældre

28.04.2017
Ny status for Københavns Kommunes Ældrepolitik viser, at flere ældre har fået bedre rammer for at leve det liv, som de ønsker.

Som ældre i København skal man have støtte og hjælp til at kunne mestre sin hverdag mest muligt og leve det liv, man ønsker.

Det er den overordnede vision for Københavns Kommunes Ældrepolitik, som blev indført i 2015. Ældrepolitikken tager udgangspunkt i tre visioner; ’Frihed’, ’Tryghed’ og ’Medborgerskab’.

Og inden for alle tre visioner har de ældre fået det bedre. Det viser en ny status for ældrepolitikken, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har lavet.

’Frihed’

’Frihed til at leve livet’ handler om ældres evne til at mestre hverdagslivet så lang tid som muligt. Den nye status viser, at 91 % ældre på plejecentre oplever, at de får rehabiliterende støtte fra personalet, og 45 % svarer, at de bliver bedre til at klare flere dagligdags ting selv, fordi de netop modtager denne støtte.

82 % af alle kommunens plejeboligbeboere oplever, at de får støtte af personalet, så de kan gøre de ting i hverdagen, som er vigtige for dem.

’Tryghed’

Ældre i Københavns Kommune skal trygt kunne regne med at få den hjælp og støtte, de har brug for.

Der er generelt en høj grad af tryghed blandt ældre, der modtager hjælp og støtte fra forvaltningen. Således føler 92 % af beboerne på plejecentrene sig trygge. Og 88 % af de ældre, der modtager hjemmepleje, føler sig trygge ved hjælperne.  

Forvaltningen arbejder hårdt for, at borgerne i endnu højere grad oplever en god sammenhæng, når de er i forløb med mange forskellige instanser inde over.
Ud af de ni plejecentre, som embedslægen førte tilsyn med i 2016, blev der ikke fundet alvorlige fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden.
Og der er en bedre sammenhæng mellem hospitalerne og færre ældre skal i dag vente, når de er færdigbehandlede på hospitalet.

’Medborgerskab’

Et aktivt medborgerskab øger livskvaliteten og kan forebygge ensomhed, fysisk og psykisk sygdom. Derfor er det vigtigt at sikre, at de ældre kan bringe egne ressourcer i spil trods en høj alder. 

Ensomheden er faldet blandt ældre i plejebolig i 2016. Der er sket et fald i andelen af ældre, der ofte føler sig isoleret fra andre – fra 13 % i 2015 til 8 % i 2016.

Og andelen af borgere i plejebolig, som føler, at de har nogen, de er særlig fortrolig med og kan tale med, er steget med 20 procentpoint på ét år.
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.