Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune korrigerer tal om nye kontanthjælpsregler

16.08.2016
Fejl i artikel om konsekvenser ved nye kontanthjælpsregler

Dagbladet Information bragte i går, mandag 16. august artiklen ” Tusindvis af fattige københavnere risikerer at blive sat på gaden”. I dialogen med journalisten har Socialforvaltningen oplyst, at man forventer, at omkring 6.000 borgere vil få reduceret deres ydelser, når de nye regler om kontanthjælp træder i kraft den 1. oktober.

Tallet på de knap 6.000 er dog ikke korrekt. Fejlen er opstået, fordi forvaltningen i dialogen med journalisten fejlagtigt har lagt antallet af borgere, der bliver berørt af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen samt udvidelsen af integrationsydelsen sammen. Det er dog ikke en korrekt regnemetode, da der vil være sammenfald mellem de tre grupper.

De tre tal, der fejlagtigt er blevet lagt sammen, er:

  • Kontanthjælpsloftet: 3.500 borgere (opgjort i helårspersoner) i Københavns Kommune forventes på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet at få reduceret deres boligstøtte og/eller særlig støtte på årsbasis
  • 225-timersregel: 1.150 ugifte og 100 ægtepar (opgjort i helårspersoner) i København Kommune forventes på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet at få reduceret eller stoppet deres forsørgelsesydelse på årsbasis.
  • Integrationsydelse: 1.200 borgere (opgjort i antal borgere) forventes I Københavns Kommune på baggrund af tal fra Ydelsesservice København pr. 1/7 2016 at være overgået fra kontant- og uddannelseshjælp til integrationsydelse.

Socialudvalget blev den 15. juni i et notat orienteret om forventningerne til konsekvenserne af de ændrede kontanthjælpsregler. Oplysningerne i notatet er korrekte – fejlen er udelukkende opstået i den efterfølgende dialog med journalisten.

Socialforvaltningen har beklaget fejlen overfor Information.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.