Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune inviterer til konkurrence om nyt vandkulturhus

03.02.2017
Tegnestuer, ingeniører, kunstnere med flere inviteres til at deltage i konkurrencen om et kombineret vandkulturhus og havnebad på Papirøen.

Den internationale projektkonkurrence om et nyt vandkulturhus og havnebad på Christiansholm, i dag kendt under det mere folkelige navn Papirøen, er netop skudt i gang med en prækvalifikationsfase, der løber indtil 2. marts 2017. 

Københavns Kommune inviterer arkitekter, rådgivere m.fl. til at byde ind og vise, hvorfor netop de er i stand til at løfte opgaven med et nyt vandkulturhus. Kommunen vil blandt andet se på erfaring med at udarbejde svømmefaciliteter eller andre kulturelle institutioner med tilsvarende kompleksitet, skala og økonomisk ramme.

Efter prækvalifationsfasen vil Københavns Kommune udvælge fem teams, der vil blive opfordret til at afgive konkurrenceforslag på udformning af et vandkulturhus og havnebad, der svarer på Københavns Kommunes vision.

Konkurrencen giver mulighed for ikke blot at skabe et nyt, attraktivt mødested i København, men også for at skabe en helt unik facilitet – både set med københavnerøjne og i internationalt perspektiv.

Papirøen er på få år blevet en folkelig attraktion, hvor københavnere på tværs af generationer søger storbyens mange kultur- og fritidstilbud. Det nye vandkulturhus skal bygge videre på denne positive udvikling og sammen med øens øvrige udvikling skabe én samlet destination. Samtidig skal det nye vandkulturhus i sig selv skabe ramme om nyt og mangfoldigt liv i havnen.

Med Nordea-fondens støtte på 2,1 mio. kr. kan der gennemføres en større arkitektkonkurrence, som skal sikre et byggeprojekt med faciliteter, arkitektur og design i verdensklasse.

Fakta:

Læs mere på udbudsportalen

Proces for konkurrencen:

  • Frist for anmodning om deltagelse i prækvalifikationsfasen er den 2. marts 2017.
  • Bedømmelsesperioden løber frem til d. 31. marts 2017. Herefter vil de ansøgere, der er gået videre til konkurrencefasen, få besked.
  • De fem teams afleverer deres konkurrenceprojekt den 2. juni 2017.
  • Herefter begynder bedømmelsesfasen, som afsluttes den 31. juli 2017.
  • Vinderen offentliggøres i november 2017.

Kontakt:

Ved spørgsmål om prækvalifationsfasen og konkurrencen i øvrigt kontakt COWI, Lisa Gustafsson på ligo@cowi.dk 

Øvrige spørgsmål om vandkulturhuset rettes til Kultur- og Fritidsforvaltningen, pressechef Julie Stemann Monberg på tlf.: 24 98 22 60 eller cg3p@kff.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.