Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune er klar med sommerindsats

21.06.2021
Store affaldscontainere på hotspots, flere toiletfaciliteter, styrket tilsyn med udeservering og støjvagter skal bidrage til en god sommer.

Teknik- og Miljøforvaltningen har iværksat en række konkrete initiativer for at reducere gener fra affald og støj i løbet af sommeren.

Der bliver rullet 150 ekstra store affaldscontainere ud på byens hotspots, hvor der erfaringsmæssigt samles mange mennesker, når vejret er godt. Det drejer sig bl.a. om Fælledparken og Havneparken på Islands Brygge. 

Derudover bliver tilsynet med udeserveringer og med støj fra restaurationer styrket i overensstemmelse med de ressourcer, der er afsat af Borgerrepræsentationen. 

Der er også afsat penge politisk til at supplere kommunens eksisterende, gratis toiletter med pissoirs samt urinaler til kvinder i Nørrebroparken og på Israels Plads. Derudover bliver der opsat en toiletvogn i den kommunale del af Havneparken.  

Corona-nedlukningen af nattelivet skubbede sidste år festen ud i byrummet. Nattelivet er stadig lukket, og derfor forventer forvaltningen også mere fest i byen i år, det siger områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen Helene Vinther Seidler.  

Det er politiet, der tager sig af støj i det offentlige rum, men politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har fået grønt lys til at vedtage skærpede støjregler for tre meget populære forsamlingssteder, som Københavns Kommune har ansvaret for. Det drejer sig om Havneparken på Islands Brygge, Hørsholmparken på Nørrebro og den del af Fælledparken, der ligger op mod Serridslevsvej, hvor der fremover skal slukkes for elektronisk forstærket musik kl. 20.00 på hverdage og søn- og helligdage og kl. 22.00 fredage og lørdage.  

”Vi forventer også at se flere spredte fester i byen i år, derfor ruller vi en masse affaldscontainere ud, og så håber vi, at københavnerne vil hjælpe med at ramme kurven og huske respekten for hinanden,” siger Helene Vinther Seidler og understreger, at forvaltningen holder nøje øje med, om opblomstringen af spontanfester i løbet af sommeren giver anledning til en særlig indsats nye steder.   

Den ekstraordinære coronarengøring af de gratis, kommunale toiletter og af de ekstra opsatte toiletter fortsætter også hen over sommeren.     

Teknik- og Miljøforvaltningen hyrede sidste sommer corona-adfærdsguider til at hjælpe københavnerne med at holde afstand og passe på hinanden. De er stadig på gaden i dagtimerne, og der vil være flest i byen i weekender og på tidspunkter, hvor der traditionelt er mange mennesker samlet udendørs