Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune afholder workshop om byggeri på forurenede grunde

06.11.2017
Det er en kompliceret sag, når der skal bygges på forurenede grunde. Mange parter er involveret, en lang række tilladelser skal på plads.

Mandag den 13. november inviterer Teknik- og Miljøforvaltningen derfor til en workshop om samarbejdet mellem myndighed og ansøgere i byggesager på forurenede grunde i København. 

Ambitionen med workshoppen er at samle repræsentanter for de parter, der typisk er involveret, når der skal bygges på en forurenet grund, herunder bygherrer, miljørådgivere, arkitekter osv.  Ved at bringe parterne sammen håber forvaltningen at kunne få et endnu bedre billede af den samlede byggeproces og input til, hvordan man kan sikre en smidigere proces i fremtiden. Teknik- og Miljøforvaltningen vil være repræsenteret med miljøsagsbehandlere, byggesagsbehandlere og byplanlæggere. Derudover vil Region Hovedstaden deltage som øvrig myndighed på området.

”Vi afholder workshoppen, fordi vi gerne vil blive klogere på, hvor udfordringerne opstår, og have inspiration til, hvor vi kan sætte ind for at skabe en smidigere sagsbehandlingsproces. Samtidig vil vi også sikre en bedre forventningsafstemning med de forskellige parter, som er involveret i denne type sager”, siger Ina Nielsen, som er enhedschef i Center for Miljøbeskyttelse i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Workshoppen er en opfølgning på en velbesøgt workshop i 2016, som gav inspiration til konkrete forbedringstiltag, fx et møde hvor miljørådgivere kan få viden og gode råd om ansøgningsprocessen. 

Programmet vil være en blanding af oplæg og gruppearbejde. Deltagerne vil få konkrete eksempler på de tiltag, som sidste års workshop resulterede i, og et indblik i sagsprocessen i hhv. Københavns Kommune og Region Hovedstaden.
Gruppearbejdet vil tage udgangspunkt i deltagernes konkrete erfaringer og have fokus på at identificere konkrete flaskehalse og bud på, hvordan de kan løses – fx gennem tættere dialog og samarbejde på tværs.

Tid og sted

Workshoppen finder sted mandag den 13. november kl. 9.00–12.00 hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade 13, København S. Se programmet for workshoppen.
OBS: Offentlig transport anbefales, da det kan være svært at finde en p-plads.

Tilmelding

Tilmelding senest den 8. november på mail: jordforurening@tmf.kk.dk. Skriv venligst ”workshop” i emnefeltet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.