Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns fortovsordning er blevet udliciteret

05.12.2018
Den såkaldte fortovsordning har været i udbud og bliver fra 2019 overtaget af NCC Danmark.

I sommer besluttede Borgerrepræsentationen at udlicitere den såkaldte fortovsordning til en privat aktør. 

Fortovsordningen, som dækker indre by og store dele af brokvartererne, hvor der er allermest pres på renholdet, har til formål at sikre, at fortovsstrækningerne bliver holdt rene på et ensartet og tilfredsstillende niveau. Både af hensyn til fremkommeligheden og fordi det er en klar politisk målsætning, at København skal være en ren og pæn by.

Hidtil har Teknik- og Miljøforvaltningen stået for fortovsordningen, men i foråret blev det i forbindelse med et udbud af en del af ordningen konstateret, at private entreprenører er i stand til at varetage fortovsrenholdet væsentligt billigere end kommunen selv. Samtidig betyder en ændring i Vejloven, at kommunerne skal sikre grundejerne den billigst mulige pris, såfremt kommunerne ønsker at opretholde en fortovsordning. På den baggrund besluttede Borgerrepræsentationen i København, at hele ordningen skulle udbydes til en privat aktør.

Udliciteringen af fortovsordningen, som er gennemført med bistand fra ekstern advokat, har resulteret i, at NCC Danmark har vundet driften af ordningen, da NCC Danmarks pris for renholdet var den laveste. Teknik- og Miljøforvaltningen har også selv afgivet et såkaldt kontrolbud. Forvaltningen har 4. december 2018 indgået kontrakt med NCC Danmark, som dermed overtager fortovsrenholdet fra 1. januar 2019.

 

Serviceniveau og betaling

Ordningen er fortsat opdelt i A- og B-gader, idet A-gaderne kræver mere renhold. Grundprisen, som fremover bliver opkrævet, vil på A-gaderne være 63,49 kroner pr. løbende meter og 20,03 kroner pr. løbende meter på B-gader. Endelig vil der fremover blive opkrævet 545 kroner pr. løbende meter i den såkaldte facademeterordning, som omfatter renhold og vintervedligehold på strøggaderne i centrum af København.

Ser man på serviceniveauet, vil der ikke længere være tale om det samme 'væg til væg'-renhold, som kommunen har haft udført, og som betyder, at man har rengjort hele gadearealet på én gang og ikke kun de fortove, der hørte ind under ordningen. Men herudover stiller kommunen samme krav til NCC Danmark, som man hidtil selv har efterlevet. Det betyder, at københavnerne stadig vil opleve, at der dagligt kommer driftsmedarbejdere forbi deres ejendom og renholder fortovet efter behov. Medarbejderne vil blot ikke længere være kommunalt ansat, idet udliciteringen til NCC Danmark indebærer, at 37 stillinger bliver virksomhedsoverdraget til NCC Danmark.

Teknik- og Miljøforvaltningens rolle er fortsat at opkræve gebyr fra grundejerne for fortovsordningen, at håndtere klager samt at føre tilsyn. Forvaltningen har mulighed for at ophæve kontrakten med NCC Danmark, hvis ikke firmaet kan levere det aftalte arbejde.

 

Fakta om opkrævning af gebyrer

  • Efter at det ved forvaltningens udbud i foråret blev konstateret, at der i 2016-2017 er blevet opkrævet for meget i gebyr for fortovsordningen, er det besluttet, at grundejerne skal have tilbagebetalt de beløb, der er opkrævet for meget. Det samlede beløb er udregnet til 17,5 mio. kroner, men Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at Deloitte skal efterprøve, om de 17,5 mio. kr. er det rette beløb.
  • Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden genberegnet taksterne for fortovsordningen i 2018 og har reduceret priserne for 2018. Denne reduktion slår igennem hos grundejerne på ejendomsskattebilletten for 2019, da gebyrerne opkræves bagudrettet. Gebyrerne for den nye udliciterede fortovsordning, bliver således først opkrævet til næste vinter via ejendomsskattebilletten for 2020.
  • Endelig har Teknik- og Miljøforvaltningen igangsat en gennemgang af samtlige de takster og gebyrer, som forvaltningen opkræver fra borgere og erhvervsdrivende i København. Undersøgelsen, som skal sikre, at alle priser er beregnet korrekt og på det rigtige grundlag, gennemføres med bistand fra eksterne konsulenter og i samarbejde med Økonomiforvaltningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.