Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns boligbyggeri sætter rekord

27.02.2017
I 2016 blev der færdiggjort 4.300 nye boliger i København, og det er rekordhøjt.

Antallet af nye boliger er det højeste, siden kommunen startede registreringen af nyopførte boliger i 1990 og formodentligt det højeste siden Anden Verdenskrig.

Boligbyggeriet har altid været afgørende for Københavns udvikling. Omkring år 1900 blev Københavns brokvarterer bygget og udvidede byen. I 1930’erne opførtes der nye byggerier omkring de gamle brokvarterer, så befolkningen kunne få lys og luft. Og fra midten af 00erne er der især blevet bygget i de nye byudviklingsområder, Ørestad, Sydhavn og Nordhavn – hvor knap halvdelen af de 4.300 nye boliger i 2016 også er opført.

”Det er fantastisk at boligbyggeriet igen blomstrer i København. Byen vokser med ca. 10.000 nye indbyggere om året, og der er et stort behov for nye boliger. Derfor arbejder Københavns Kommune hele tiden for at sikre flere boliger til københavnerne” siger overborgmester Frank Jensen (S)

Københavns Kommune arbejder løbende på at skabe bedre rammer for byggeriet og gøre det attraktivt at investere i København og Københavns boligmarked – blandt andet har kommunen styrket sagsbehandlingen for byggesager, så man kan håndtere de mange ansøgninger om nybyggeri effektivt og smidigt. De senere år har der været stor vækst i de internationale investeringer i København. I 2016 blev der investeret 48 mia. kr. i det københavnske ejendomsmarked, hvoraf udenlandske investorer stod for næsten halvdelen. Investeringen er den største investering siden 00erne.

Det er samtidig kommunens politik, at hver femte bolig i byen skal være almen, så alle kan få råd til at bo i byen. Siden 2011 har kommunen sat over 1.4 mia. kr. af til 6.500 almene boliger – heraf er de første 1.405 boliger allerede taget i brug, og mange er på vej de kommende år. I alt skal der frem mod 2025 bygges op mod 8.200 nye almene boliger.

Københavns Kommune forventer, at boligudbygningen vil fortsætte i samme niveau i år. 

Kontakt til Frank Jensen via pressekonsulent, Simon Kærup 2492 6298

FAKTA

Antal nye boliger i København de seneste ti år:

2007 - 4.121

2008 - 2.067

2009 - 1.157

2010 - 1.050

2011 - 973

2012 - 1.630

2013- 936

2014 - 2.546

2015 - 2.400

2016 - 4.300

 

Folketal for København:

1890 - 312.859

1930 - 612.464

1945 - 735.700

1950 - 768.105

1970 - 622.773

1980 - 498.850

2005 - 502.362

2017 - 602.504

 

- Københavns Kommune vurderer, at der er behov for op til 45.000 nye boliger i København frem mod 2027 - hvilket svarer til 3.750 nye boliger om året i gennemsnit.  
- Antallet af nye boliger i 2016 er efter kommunens vurdering det højeste antal nye boliger siden Anden Verdenskrig.
- Økonomiforvaltningen har opgjort det årlige antal nyopførte boliger i København siden 1990. Derfor er opgørelser før 1990 baseret på skøn og forbundet med usikkerhed. Historiske ommærkninger kan fx betyde, at erhvervsbyggeri i dag står registreret som boligbyggeri. På samme måde kan boligbyggeri været revet ned.

 

Historiske højkonjunkturer for boligbyggeriet i København

1890-1910: Københavns brokvarterer bliver bygget. Det var især private bygherrer, som byggede i denne periode. En stor del af denne boligmasse er senere blevet byfornyet.

1930-42: For at få brokvarterernes befolkning ud i lys og luft samt at få de mange arbejdsløse i arbejde byggede kommunen og Kooperationen (i dag de almene boligselskaber) store byggerier uden for brokvartererne, f.eks. Bispebjerg. 1936 udmærker sig især, og der er i dag mere end 9.000 boliger fra 1936 i den københavnske bebyggelse.

1970: Omkring 1970 var der en byggeperiode med stor aktivitet, hvor man hovedsagelig byggede almennyttigt boligbyggeri, bl.a. Peder Lykkes Vej. Der er i dag mere end 3.000 boliger fra 1970 i den københavnske bebyggelse.

2005-8: Global højkonjunktur, hvor der i København blev bygget i nye byudviklingsområder, f.eks. Ørestad og Sydhavn.  2007 er periodens travleste, hvor der blev færdiggjort ca. 4.100 nye boliger.

2016: Ny højkonjunktur for boligbyggeriet, hvor knap halvdelen af 4.300 nye boliger opføres i de nye byudviklingsområder – dvs. Ørestad, Sydhavn og Nordhavn. Antallet af nye boliger er det højeste siden Økonomiforvaltningen begyndte at registrere antallet af opførte boliger i 1990 og formodentligt det højeste siden Anden Verdenskrig.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.