Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnerne skal udpege byens træhungrende områder

28.02.2017
83.000 nye træer skal hjælpes på plads inden 2025.

På to år har 17.000 nye træer fundet deres plads i København. Målet er 100.000 nye træer i 2025, så nu beder Teknik- og Miljøforvaltningen københavnerne om hjælp til at udpege en plads til de resterende 83.000.

Der er godt nyt for de københavnere, der ønsker sig flere grønne pletter i byen. Nu inviteres de nemlig til at komme med input til, hvor København mangler træer, så deres ønsker kan blive en del af Træprioriteringsplanen for 2017-2019.

Helt konkret kan københavnerne til og med uge 10 gå ind på det digitale Københavnerkort http://www.kk.dk/merebynatur og markere op til ti steder, hvor de savner flere træer i byen. Det kan være på byens gader, pladser, parker og andre steder i byen. 

100.000 nye træer inden 2025

Københavnernes input vil indgå i den endelige træprioriteringsplan, der skal indikere de områder i byen, hvor der er generel mangel på grønt. Planen kommer til at indeholde en bruttoliste over de steder, hvor forvaltningen anbefaler, at plantning af nye træer prioriteres frem mod 2019. Den forventes at blive præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget i løbet af foråret 2017. Det er den første af tre prioriteringsplaner for træplantninger, som skal sikre, at forvaltningen når målet om at plante 100.000 nye træer inden udgangen af 2025.

Eksisterende træer skal bevares

Sideløbende med de mange nye træer, der skal plantes, arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen også for at bevare byens eksisterende træer.  Blandt andet samarbejder forvaltningen og lokaludvalgene om at udpege byens ikoniske træer, så der kan værnes endnu bedre om dem. Udover at give københavnerne en øget livskvalitet, er byens træer også med til at opsuge regnvand efter skybrud og reducere luftforureningen fra bilernes udstødning.

 

Københavnernes input og træprioriteringsplanen

  • Træprioriteringsplanen 2017-2019 kommer til at indeholde en bruttoliste over de steder i byen, hvor plantning af nye træer skal prioriteres for at nå målet om 100.000 nye træer i København inden udgangen af 2025. Planen forventes at blive præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget i løbet af foråret 2017.
  • Københavnernes input vil indgå i den endelige prioriteringsplan sammen med input fra blandt andet lokaludvalg og forvaltningens faglige vurdering.
  • Selvom københavnernes input indgår i planen, er der en lang række lokale forhold som fx jordbund, underjordisk rørføring ogbyens øvrige funktioner, som har afgørende betydning for, om der kan plantes træer på de steder, som københavnerne ønsker.
  • Der vil blive udarbejdet tre prioriteringsplaner for træplantninger i perioderne 2017-2019, 2020-2022 og 2022-2025. Disse planer skal sikre, at Københavns Kommune når målet om 100.000 træer i 2025.
  • Siden januar 2015 er der plantet ca. 1000 parktræer, 500 gadetræer og 500 partnerskabstræer. Ca. 1500 træer er plantet eller planlagt i forbindelse med kommunale byggeprojekter og i byudviklingsområderne. Der er finansieret godt 13.500 træer, som skal plantes i den nye byskov ved Kalvebod Miljøcenter på Amager.