Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnerne skal hjælpes ind i delebilerne

27.02.2017
Udvalgte københavnere kan sende deres bil på ferie, mens de benytter delebiler, bycykler og kollektiv trafik.

Kommunen vil tilbyde udvalgte københavnere at sende den private bil på tre måneders ferie og i stedet give beboerne adgang til delebiler, bycykler og kollektiv transport. Mange biler bliver nemlig ikke brugt i hverdagen.  

Der er nok at bruge pladsen til i København, men der er ikke meget af den at tage af. Derfor er det nødvendigt løbende at vurdere, om byen kan indrettes smartere, så den kommer flest muligt til gode. På den baggrund sætter Københavns Kommune nu gang i et projekt, som skal vise, hvordan vi bedre får plads til blandt andet cykelparkering, klimatilpasning og byrumsløsninger.

En undersøgelse fra december 2016 viser, at hver fjerde af de parkerede biler i et område på Vesterbro holdt parkeret på den samme parkeringsplads fra mandag til fredag. Det kan tyde på, at behovet for en bil i hverdagen for mange københavnere ikke er særlig stor.

Undersøgelser viser, at én delebil kan erstatte fem til ti privatbiler, og at delebiler kan medføre et samlet fald i bilejerskab på 66 pct.. Samtidig slipper borgeren for at bekymre sig om parkeringslicens, vedligehold, forsikring og grønne afgifter året rundt.

Teknik- og Miljøforvaltningen lægger i projektets beskrivelse i første omgang op til at give bilejere i Krusågade på Vesterbro mulighed for at sende bilen på ferie uden for byen i tre måneder og prøve sig frem med delebiler og kollektiv transport. Kommunen har allerede nået sit måltal om 240 delebiler i 2020, og derfor er der også fremsat et forslag om 750 traditionelle delebiler i 2020.             

Milliardregning for parkering venter forude

Med 100.000 flere københavnere på vej forventes det, at der vil komme cirka 20.000 flere biler i Københavns Kommune. Prisen på parkeringsanlæg til blot halvdelen af disse biler vil ifølge Rambøll løbe op i mellem fem og ti milliarder kroner.

Fakta

  • Brugen af vejfladen mellem facaderne i København fordeler sig på 7 pct. til cykelstier, 12 pct. til kantstensparkering, 26 pct. til fortove og 54 pct. til kørespor. 
  • 26 % af den samlede parkeringskapacitet i det område, som er undersøgt på Vesterbro, er optaget af parkerede biler, der holder det samme sted mandag, onsdag og fredag.
  • 17 % af adspurgte beboere med bil på Vesterbro har angivet, at de har overvejet at skifte til delebil.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.