Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnerne hjælper med at gøre byen tilgængelig

09.02.2017
Fortove, som er ujævne, smalle eller mangler ramper er de udfordringer, som flest københavnere mener, gør det svært at komme rundt i byen.

Borgerinddragelse står højt på dagsordenen i Københavns Kommune, og endnu engang har kommunen haft succes med at involvere københavnerne. På bare 14 dage har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget 3.400 input via Facebook og Københavns Kommunes hjemmeside i forbindelse med en tilgængelighedsundersøgelse. De mange besvarelser skal kortlægge, hvor fx svagtseende og folk med færdselshandicap oplever udfordringer med at komme rundt i København.

Helt konkret har københavnerne på et digitalt kort kunnet markere, hvor i byen de oplever mangler inden for ni forskellige kategorier, som blandt andet tæller smalle fortove, ujævne belægninger og manglende ramper fra kørebane til fortov. Mange peger i deres input netop på, at det er inden for disse kategorier, at behovet for forbedring er størst. De tre kategorier udgør tilsammen knap 70 procent af alle de input, Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget.

I det store billede tegner Indre By og brokvartererne sig for størstedelen af borgernes input. Her indikerer mange, at særligt Vesterbrogade er et problem, da der er udfordringer med både belægningen og bredden af fortovet. Mange borgere har desuden et ønske om bredere fortove på andre befærdede strækninger som Dybbølsbro, Nørrebrogade og Nørre Voldgade.

Langt de fleste input blev sendt ind via kommunens hjemmeside, men mere end 100 borgere har også benyttet muligheden for at knytte en kommentar til deres besvarelse via Facebook. Da undersøgelsen også retter sig mod grupper, som kan have svært ved at besvare undersøgelsen digitalt, supplerer Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgelsen med en række interviews med særlige målgrupper som fx blinde og københavnere med bevægelseshandicap.

De mange input, som Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget, vil danne grundlag for en tilgængelighedsplan, som forvaltningen forventer at præsentere for politikerne i løbet af foråret. Derudover bruger forvaltningen de mange input som datagrundlag for såkaldte tilgængelighedsruter, som skal besigtiges og forbedres. Tilgængelighedsruter er særligt befærdede og vigtige strækninger til og fra fx handicap- og ældreboliger, S-togsstationer eller andre steder, hvor det er særligt vigtigt, at det er nemt at komme rundt for alle københavnere. 
 

Fakta om Teknik- og Miljøforvaltningens indsamling af input

Sådan fordeler borgernes input sig

Kategori

Udgør procent af alle input

Ujævn belægning

 

29 procent

Smalt fortov/ smalt fortov ved busstop

 

24 procent

Rampen mangler

 

17 procent

Forhindringer i ganglinje

 

12 procent

Manglende krydsningsmulighed

 

5 procent

For lav kant mod cykelsti/kørebane

 

3 procent

Rampen er for stejl

 

3 procent

Manglende/misvisende ledelinje

Manglende

2 procent

Manglende opmærksomhedsfelt/opmærksomhedskant/markering af busstoppested

1 procent

 

Top 5 gader, hvor borgerne ønsker et bredere fortov

 

·         Vesterbrogade

·         Dybbølsbro

·         Mosedalsvej

·         Nørrebrogade

·         Nørre Voldgade

 

Top 5 gader, hvor borgerne ønsker bedre belægning på fortovet

 

·         Dortheavej

·         Rentemestervej

·         Vesterbrogade

·         Bispebjerg Bakke

·         Rørsangervej

 

Top 5 gader, hvor borgerne ønsker flere ramper fra kørebane til fortov

 

·         Vesterbrogade

·         Willemoesgade

·         Dybbølsgade

·         Valby Langgade

·         Dagmarsgade

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.