Arkivnyhed - kan være forældet

Københavnerne gav knap 32.000 input til, hvor de ønsker flere træer i byen

23.03.2017
Flere træer i brokvartererne, på byens centrale pladser og på de store indfaldsveje er nogle af tendenserne i københavnernes input.

Byens træer har fået københavnerne til tasterne. På bare 14 dage har de leveret knap 32.000 input til Teknik- og Miljøforvaltningen, som skal bruges til at udarbejde en Træprioriteringsplan for 2017-2019 med anbefalinger til, hvor der skal plantes nye træer i byen. I planen vil borgenes indspark indgå som et supplement til forvaltningens faglige vurderinger, da der skal tages hensyn til fx underjordiske ledninger, når det afgøres, hvor der rent praktisk kan plantes træer. Se københavnernes input på kortet her

Helt konkret har københavnerne på et digitalt kort via Københavns Kommunes hjemmeside kunnet markere op til ti steder i byen, hvor de ønsker flere træer. Langt de fleste har sendt deres input gennem det digitale kort, men flere har også knyttet en kommentar til deres input via Facebook og Instagram.
 
Københavnernes input har bekræftet nogle af de områder, som Teknik- og Miljøforvaltningen allerede er opmærksom på, men de har også peget på nye områder, som forvaltningen nu vil kigge på i arbejdet med Træprioriteringsplanen 2017-2019. 

Ønsker om flere vejtræer og træer i både gamle og nye bydele 

Rigtig mange borgere ønsker sig flere træer i Indre By og brokvartererne, hvor særligt de centrale gader som Nørrebrogade, Amagerbrogade, Østerbrogade og Istedgade kunne trænge til mere grønt ifølge københavnerne. Samtidig er der kommet mange input om, at der mangler træer på centrale pladser som Den Røde Plads, Israels Plads og Rådhuspladsen, hvor Teknik- og Miljøudvalget allerede har besluttet, at der skal plantes masser af nye træer, når pladsen efter planen bliver befriet for det grønne metrohegn i 2019.  På det digitale kort tegner der sig også et stort ønske om at få plantet flere træer langs de store indfaldsveje til København som Lyngbyvej, Frederikssundsvej, Folehaven, Jyllingevej, ligesom mange peger på, at der bør plantes flere træer i de nye bydele Nordhavn, Teglholmen og Enghave Brygge. 

Forsalgene vurderes

Københavnernes input vil være med til at kvalificere forvaltningens arbejde med Træprioriteringsplanen 2017-2019, men der er samtidig en lang række lokale forhold, som er afgørende for, hvor der rent praktisk kan plantes træer. Blandt andet er forvaltningen nødt til at tage hensyn til de forsyningsledninger, som løber under byens fortove og gader, når de vurderer, om der kan plantes træer, der hvor københavnerne ønsker det.

Træprioriteringsplan på vej

Næste skridt i arbejdet med Træprioriteringsplanen er, at forvaltningen nu skal i gang med at gennemgå københavnernes mange forslag og sammenholde dem med input fra lokaludvalg og forvaltningens egne analyser og faglige vurdering. Forvaltning forventer at kunne præsentere den endelige Træprioriteringsplan 2017-2019 for Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien, hvor efter finansieringen til de konkrete træplantninger skal findes i de politiske forhandlinger om budget 2018 og 2019. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.