Arkivnyhed - kan være forældet

KøbenhavnerAkademiet evalueret af SFI

17.10.2016
KøbenhavnerAkademiet rykker drenge fagligt og personligt, og mange føler sig sikre på, at de får en ungdomsuddannelse, viser SFI-evaluering.

De sidste to år har 200 drenge fra københavnske folkeskoler deltaget på KøbenhavnerAkademiet, som er Københavns Kommunes tilbud til 8.-klasses-drenge, der har faglige udfordringer og et uudnyttet potentiale for at udvikle sig både fagligt og personligt. Målet er, at de skal blive rustet til at tage en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen.

Flertallet af drengene på akademiet oplever, at de har udviklet sig og har fået bedre faglige og personlige kompetencer, det viser en evaluering af KøbenhavnerAkademiet 2015 foretaget af SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd). Rapporten viser også, at en stor del af drengene føler sig sikre på, at de får ungdomsuddannelse efter folkeskolen, og at alle de deltagende lærere vil anbefale KøbenhavnerAkademiet til en ny årgang.

Derudover viser rapporten, at der er områder, hvor KøbenhavnerAkademiet skal styrkes, f.eks. i forhold til indsatsen på skolerne efter læringscampen. Eksempelvis bruger kun lidt over halvdelen af drengene de redskaber de tilegner sig i programmet, når de kommer tilbage på deres egen skole efter campen. Desuden skal lærerne i endnu højere grad støttes i at arbejde videre med redskaberne og metoderne sammen med drengene fra KøbenhavnerAkademiet, når de vender tilbage til skolerne. 

Erfaringerne fra 2015 er blevet brugt til at udvikle dette års KøbenhavnerAkademi, for eksempel i forhold til at ramme målgruppen bedre. Det er lykkedes og ses blandt andet ved, at drengene i gennemsnit har rykket sig 2,7 læringsår i læsning, matematik og stavning, og at endnu flere har gennemført den intensive læringscamp end året før. I 2015 rykkede drengene sig 2,4 læringsår og flere faldt fra i løbet af campen.

KøbenhavnerAkademiet skal fremover indgå i et større samlet forskningsprojekt med henblik på at udbrede de gode erfaringer til alle skoler i kommunen. Ambitionen er, at langt flere elever får udviklet deres personlige og faglige potentiale i den almindelige hverdag på skolen og forlader folkeskolen parate til at fortsætte i uddannelsessystemet og i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.