Arkivnyhed - kan være forældet

København vil styrke den kollektive trafik

06.09.2017
  • ""
Tiden er kommet til næste store skridt i udviklingen af byens kollektive trafik - og blandt andet ny metro til Refshaleøen er i spil.

København vokser hastigt, og trafikken i København forventes at stige med omkring 50 procent frem til 2050. Det lægger pres på byens metro, busser og veje – og kræver en udbygning af infrastrukturen i byen, hvis ikke københavnerne i fremtiden skal risikere at blive efterladt på perronen i myldretid.

Derfor har Økonomiudvalget besluttet, at Københavns Kommune nu skal undersøge mulighederne for at udbygge den kollektive trafik med ny metro, letbane eller BRT (bus i egen bane) på strækninger fra Københavns Hovedbanegård til Amagerbro, Refshaleøen og Brønshøj. Beslutningen er taget på baggrund af en ny rapport fra Økonomiforvaltningen og flugter med overborgmester Frank Jensens visioner for byen:

”Effektiv og grøn kollektiv trafik skal sammen med cyklerne være rygraden i fremtidens København. Vi skal gøre det endnu mere attraktivt for københavnerne at lade bilen stå, så vi får mindre trængsel og renere luft til glæde for alle, der færdes i byens gader,” siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Københavns Kommune har investeret massivt i den kollektive trafik de senere år. Blandt andet Metro Cityringen og metro i Nordhavn og Sydhavn er på vej og fra 2019 begynder man udskiftningen af alle byens dieselbusser med elbusser, der hverken larmer, forurener eller udleder CO2. Overborgmesteren glæder sig over, at man nu kan arbejde videre med udbygninger, der blandt andet skal understøtte udvikling i områder som Amagerbro og Refshaleøen ved at gøre dem lettere at rejse til.

”Vi har styrket den kollektive trafik markant de senere år, men vi er ikke i mål. En ny udbygning skal binde byen bedre sammen, så det er endnu lettere at komme rundt – uanset hvilken bydel man bor i,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Det videre analysearbejde vil blive endeligt godkendt af Borgerrepræsentationen d. 21. september. Kommunen vil derefter analysere de udvalgte strækninger og nå frem til konkrete anbefalinger til, hvordan byens kollektive trafik skal udbygges. Resultaterne forventes at indgå i Kommuneplan 2019.

Kontakt: Overborgmester Frank Jensen via pressemedarbejder Merle Simonsen, tlf. 21 51 91 12 eller mail cc7q@okf.kk.dk

Kontakt