København tager skridt mod bilfri Middelalderby

30.11.2017
Muligheden for at lukke Middelalderbyen af for biltrafik for at mindske risikoen for et terrorangreb skal nu undersøges.

Teknik- og Miljøudvalget har afsat knap 2 mio. kr. til i dialog med københavnerne for at undersøge muligheden for at lukke Middelalderbyen for biltrafik. 

De senere år er en række storbyer i udlandet blevet ramt af terrorangreb udført med køretøjer, der i høj fart rammer folkemængder. Derfor har PET og Københavns Politi anbefalet Københavns Kommune at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger, som kan mindske risikoen for et terrorangreb med anvendelse af et køretøj. Mange af de hastighedsdæmpende foranstaltninger er etableret i Middelalderbyen, hvor de bl.a. skaber dårlig fremkommelighed for cyklister og fodgængere. Derfor har et flertal i Teknik- og Miljøudvalget netop afsat knap 2 mio. kr. til at undersøge muligheden for at lukke Middelalderbyen af for biltrafik, så antallet af hastighedsdæmpende foranstaltninger kan nedbringes. 

I det videre analysearbejde vil Teknik- og Miljøforvaltningen se på tre mulige afgrænsninger af området. Analyserne skal vise, hvad en lukning af Middelalderbyen vil have af konsekvenser for cyklister, gående og anden trafik samt for parkering og byrum både inden for og uden for Middelalderbyen. Blandt andet skal det vurderes, hvordan eventuelle trafikale gener i de omkringliggende gader kan minimeres. Forvaltningen vil i arbejdet inddrage københavnernes og erhvervslivets viden og ønsker. 

Endvidere skal der tages stilling til, hvilken type biltrafik der undtagelsesvist skal gives adgang til området ved hjælp af hæve- og sænkepullerter – eksempelvis udrykningskøretøjer og varelevering til områdets mange butikker. Det er umiddelbart vurderingen, at den fremtidige trafikmængde vil have betydning for, hvor mange hastighedsdæmpende foranstaltninger man kan undvære i Middelalderbyen. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.