Arkivnyhed - kan være forældet

København skal have ny politik for udsatte byområder

19.05.2017
Sundheds- og Omsorgsudvalget har netop godkendt en ny politik for udsatte byområder, som skal gælde frem til 2025.

På trods af flere års politisk fokus er København fortsat præget af en skæv udvikling, hvor de udsatte byområder ikke kan følge med den positive udvikling i resten af København.

De udsatte byområder har en overrepræsentation af borgere med sociale udfordringer. Andelen af borgere uden job og uddannelse er markant højere end i resten af byen. Samtidig er middellevetiden kortere, sundheden er ringere, boligerne er af dårligere kvalitet og børnene har oftere sproglige vanskeligheder i daginstitutionerne.

Ny politik vil dæmme op for social skævvridning
For at komme skævvridningen til livs har Københavns Kommunes forvaltninger besluttet, at der er brug for en ny politik for udsatte byområder. Politikken blev godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget 18. maj.

Med den nye politik er det målsætningen, at de udsatte byområders efterslæb i forhold til det generelle københavnerniveau skal halveres inden 2025 på mindst halvdelen af de fem udpegningskriterier: 1) Beboere uden for arbejdsmarkedet, 2) beboere uden uddannelse, 3) beboere med lav indkomst, 4) beboere med ikke-vestlig herkomst og 5) gennemsnitlig boligareal pr. beboer.

Politikken går på tværs af Københavns syv forvaltninger for at sikre en samlet indsats over for de udsatte byområder. Hver forvaltning har i den formulerede politik hvert sit faglige fokus, som tilsammen vil bidrage til at løfte de udsatte byområder og dermed opfylde politikkens vision.

Mere lighed i sundhed
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil frem mod 2025 have særligt fokus på ’mere lighed i sundhed’.

Der skal skabes rammer for, at middellevetiden for borgerne i de udsatte byområder nærmer sig den gennemsnitlige middellevetid for hele København. Samtidig skal borgerne i de udsatte byområder leve med flere gode leveår uden langvarig sygdom og funktionsnedsættelse, så områderne nærmer sig niveauet for hele København.

For at nå disse mål vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bl.a. sikre, at kommunens tilbud er stærkere og mere attraktive i de udsatte byområder for at løfte borgernes sundhedstilstand.

Fakta

- Københavns Kommune har i alt 16 områder, der betegnes som udsatte byområder. Se kortet her.

- Politikken for udsatte byområder er en opdatering af den tidligere politik fra 2011.

- Når samtlige udvalg har godkendt den nye politik for udsatte byområder, skal den endeligt godkendes af Københavns Borgerrepræsentation.
 

Læs her politik for Udsatte Byområder

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.