Arkivnyhed - kan være forældet

København skal gå forrest i arbejde med bæredygtig byggeri

13.03.2019
Sammen med London, Hamborg og Helsinkiregionen skal København de næste fire år lede arbejdet med at udvikle et mere bæredygtigt byggeri.

Konstruktion af bygninger skader klimaet. Cirka 40 procent af samfundets bidrag til den globale opvarmning kan relateres til bygninger, men med et nyt EU-projekt vil København sammen med tre andre byer udvikle metoder, hvorpå man kan genbruge mere materiale i byggebranchen – til gavn for klimaet.

Det sker gennem projektet Circular Construction in Regenerative Cities (CIRCulT), der er støttet af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, hvor man vil undersøge, hvordan byer bedst kan understøtte cirkulært boligbyggeri. Cirkulært byggeri betyder blandt andet, at man i nye byggerier genanvender og genbruger så meget som muligt af de byggematerialer, der ellers ofte bliver knust, når en bygning rives ned. Renoverer man en bygning til nye formål i stedet for at rive den ned, er det også et udtryk for cirkulært boligbyggeri.

CIRCuIT-projektet består af 30 partnere og har en økonomisk volumen på 73 mio. kroner, som Københavns Kommune er projektkoordinator for. Partnerne tæller blandt andet arkitekterne GXN Innovation og Lendager, Boligforeningen fsb, DTU, og de skal undersøge, hvordan byer bedst kan understøtte en implementering af cirkulært byggeri. Det kan være gennem krav i udbud for at fremme en efterspørgsel, gode eksempler på business cases, mere viden om genbrug og genanvendte materialer til byggebranchen og bygherrer eller gennem værktøjer til dialog mellem bygherre og kommunens sagsbehandlere. En opgave som man på Tegnestuen Vandkunsten ser frem til:

- Det bliver en kæmpe fornøjelse at skulle samarbejde med andre progressive storbyer. Hos Vandkunsten har vi nørdet med byggeteknik og bæredygtighed i snart halvtreds år, og vi glæder os til at få erfaringerne i spil sammen med partnerne fra Hamburg, London og Helsinki, siger Søren Nielsen, Arkitekt MAA, partner hos Tegnestuen Vandkunsten.

Ligeledes er der begejstring at finde hos GXN Innovation:

- Dette samarbejde vil gøre os i stand til at udvikle og demonstrere cirkulære byggeløsninger på tværs af både faggrænser og landegrænser, siger Lasse Lind, konsulentchef i GXN Innovation. Han bakkes op ad 3XN Arkitekter, som har et ambitiøst mål for deltagelsen i CIRCuiT:

- Sammen med Københavns Kommune og ledende eksperter fra Europa, vil vi afskaffe byggeaffald i fremtidens byer, siger Kasper Guldager, Senior Partner i 3XN arkitekter.

 

Fakta

  • 40 % of samfundets bidrag til den globale opvarmning kan relateres til det byggede miljø, inkl. produktion af byggematerialer. Ca. 30 % af byggesektorens udledning af CO2 stammer fra produktion af beton.
  • I København udgjorde byggeaffald 32 % af den samlede mængde affald i 2015, svarende til 190.000 ton.
  • Statens Byggeforskningsinstitut har påvist, at der er et stort potentiale for at reducere bygningers ressource- og miljøbelastning, herunder CO2-udledning fra materialerne, hvis der allerede i designfasen foretages en LCA-vurdering.
  • Blandt de 30 partnere er blandt andet GXN, Lendager Arkitekter, Vandkunsten, Arkitema, Plan 1, fsb, J. Jensen Nedrivning, DTU Byg og Under broen.

 

Hvad betyder cirkulært byggeri?

  • At vi bygger langsigtet, dvs. at vi bygger på en måde så en bygning kan bygges om til et andet formål, og at bygningerne kan skilles ad, så byggematerialer og -komponenter kan bruges i et andet byggeri uden at værdien af materialerne forringes.
  • At når vi river bygninger ned, så sikrer vi, at de gamle materialer kan bruges på en god måde. Alt for mange brugte byggematerialer knuses ned og bruges som opfyld, men mange materialer kunne være genbrugt eller genanvendt i nye byggerier, fx mursten, beton, døre og dørkarme.

Projektet skal via 36 demonstrationsprojekter (ni i hver by/region) få viden om, hvordan bygninger

  • kan nedrives så byggematerialerne kan genbruges eller genanvendes i nye byggerier.
  • kan bygges om eller renoveres til nye formål.
  • kan bygges, så byggematerialerne kan skilles ad uden nævneværdig forringelse af værdien af materialerne.