Arkivnyhed - kan være forældet

København skærper indsatsen mod social kontrol

08.11.2016
Københavns Kommune nedsætter en ekspertgruppe til at styrke kommunens nuværende indsats.

Mere end hver femte unge københavner med anden etnisk baggrund end dansk oplever social kontrol. Og Københavns Kommune oplever et stigende antal henvendelser fra lærere, pædagoger og sagsbehandlere om social kontrol. I årets første ti måneder har Etnisk Konsulentteam i Københavns Kommune modtaget 200 henvendelser.  Det er allerede flere end de 197 henvendelser, konsulentteamet fik hele sidste år.

”Selv om vi allerede har en handleplan mod social kontrol i Københavns Kommune, ønsker vi at gøre det endnu bedre. Især fordi problemstillingen er så vigtig og svær. Derfor er vi er nødt til at få den nyeste viden og de bedste anbefalinger om social kontrol i spil nu”, siger Anna Mee Allerslev beskæftigelses- og integrationsborgmester i København.

Ekspertgruppens arbejde skal sætte skub i Københavns Kommunes målsætning om, at andelen af københavnere, der er udsat for social kontrol, skal falde. Anbefalingerne skal kunne omsættes til konkrete og målbare indsatser, der tager hånd om udfordringerne med social kontrol. En af ekspertgruppens hovedopgaver bliver også at definere, hvad social kontrol overhovedet er.

”Der er selvfølgelig en grænse mellem på den ene side opdragelse og kultur og den anden side social kontrol, men den skal være tydelig, så vi alle har et fælles udgangspunkt at arbejde ud fra”, siger formand for ekspertgruppen Agi Eva Csonka, der er adm. direktør i SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Ekspertgruppen består af:
Formand:  Agi Eva Csonka, Agi Eva Csonka, der er adm. direktør i SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Næstformænd: Natasha Al-Hariri, jurist og debattør og Aydin Soei, sociolog og forfatter.

Læs mere om Etnisk konsulentteam

Læs mere om handleplanen for Social Kontrol

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.