Arkivnyhed - kan være forældet

København sikrer sig mod stormflod

05.01.2017
København fremlægger senere på året en plan, der skal sikre byen mod stormflod. Men realiseringen kan kræve en ændret lovgivning.

To stormfloder inden for kort tid viser med al ønskelig tydelighed behovet for en plan for, hvordan hovedstaden fremover skal beskyttes mod havvandsstigninger og stormflod. Arbejdet med planen er i fuld gang og vil blive fremlagt for politikerne til sommer. København slap nådigt ved gårdsdagens stormflod, selvom vandet løb over slusen i Sydhavn, kajkanterne ved bl.a. Holmen og Knippelsbro og nåede op til cykelstierne på Amager Strandvej.

Gårdsdagens stormflod var samtidig et godt bevis på, at København skal arbejde tæt sammen med nabokommunerne om at sikre byen mod stormflod. For selvom København har beskyttet sin del af Vestamager med Kalveboddiget, så satte vandmasserne alligevel kortvarigt kursen mod hovedstaden, da det skyllede ind over kysten ved Kongelunden, hvor diget stopper i dag. Samtidig blev Hvidovre ramt af oversvømmelser både ved Hvidovre Strandvej, og da stormfloden pressede vand op gennem Harrestrup Å. Det understreger behovet for at samarbejde med Tårnby og Dragør om diger på Amager og med Hvidovre Kommune om dæmninger og sluser ved Kalvebodbroerne.

København har allerede i dag et godt samarbejde med nabokommunerne om kystbeskyttelse og stormflodssikring. Men lovgivningen i dag slår fast, at det er de berørte grundejere, der skal finansiere kystsikringen. Kommunerne kan dog bidrage til finansieringen. Navnlig i hovedstadsområdet, hvor der også er store samfundsværdier på spil i form af bl.a. vigtig infrastruktur som Metro, tog og en lufthavn, kan det være vanskeligt at afgøre, hvordan regningen for stormflodssikringen skal fordeles. Samtidig kan det være svært for kommunerne at prioritere medfinansiering, når deres økonomi er presset af et anlægsloft.

Risiko for storflod i København

København offentliggjorde sidste efter år en ny vurdering, der viser, at risikoen for, at hovedstaden bliver oversvømmet i forbindelse med en stormflod, er større end hidtil antaget. Vurderingen viser samtidig, at risikoen for oversvømmelser fra syd er langt større end oversvømmelser fra nord, og at der allerede nu er brug for at tage hul på arbejdet med at sikre byen mod de sydlige stormfloder. Vurderingerne er baseret på gennemgang af store stormflodshændelser gennem de seneste 1000 år. Normalt vurderer man risikoen for stormflod på baggrund af målinger fra de seneste 100 år. Regeringens nye Kystanalyse bekræfter, at København bliver særdeles udsat for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger og stormflod.

Den nye vurdering af risikoen for stormflod viser, at store dele af Amager, Sydhavn og Indre By er i risiko for at blive oversvømmet og skade bygningers kældre samt el- og varmeanlæg. Men også vigtig infrastruktur som Metro, togtrafikken, broer og veje risikerer at blive ramt af omfattende ødelæggelser og sat ud af drift i længere tid på grund af vandmasserne. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.