Arkivnyhed - kan være forældet

København ser på sikkerheden på kirkegårdene

17.06.2016
Tragisk ulykke på Vestre Kirkegård får Københavns Kommune til at se på behovet for at skærpe sikkerheden på kommunens fem kirkegårde

Politiets efterforskning af den tragiske ulykke, der onsdag kostede en toårig dreng livet på Vestre Kirkegård, er nu afsluttet. Politiet betragter hændelsen som et tragisk uheld og henlægger derfor sagen. Siden ulykken indtraf, har Københavns Kommune været i dialog med forældrenes advokat med tilbud om krisehjælp.

”Det er en tragisk og meget usædvanlig ulykke. Vi er dybt berørte og har den største medfølelse med familien. Derfor har Københavns Kommune sideløbende med politiets efterforskning tilbudt forældrene krisehjælp via familiens advokat. Samtidig har vi bedt om at få en ekstern juridisk vurdering af kommunens mulighed for at hjælpe familien yderligere,” siger Jon Pape, der er serviceområdechef i Byens Drift.

Selvom der er tale om en helt usædvanlig ulykke, har Teknik- og Miljøforvaltningen samtidig med politiets efterforskning set på, om der er behov for at ændre på nogle regler og procedurer for byens kirkegårde. I dag er der ikke særlige lovkrav til en gravstens fundering og fastgørelse samt tilsynet hermed. Derfor er det op til kommunen at fastsætte regler og tilsyn.

Københavns Kommune har allerede i dag en praksis for sikring af og tilsyn med gravsten. Hvis der er synlige tegn på ustabilitet bliver gravsten og monumenter nærmere undersøgt. Hvis det konstateres, at stenen udgør en risiko, bliver den lagt ned, til en sikring af stenen er foretaget. I den konkrete sag fra Vestre Kirkegård var der ikke synlige problemer med gravstenen. Men ulykken har vist, at en mangeårig praksis med kun fastgøre en gravsten til soklen med f.eks. lim eller tjære muligvis kan være problematisk. Derfor vil Teknik- og Miljøforvaltningen nu lave en plan for gennemgang af alle gravsten og monumenter på kommunens fem kirkegårde for at afklare om der er et problem og i givet fald dets omfang. Sideløbende hermed vil Københavns Kommune udarbejde nye retningslinjer for sikring og fastgørelse af gravsten og monumenter fremadrettet.

”Det skal være trygt at komme på de københavnske kirkegårde. Vi kan ikke mindes, at en gravsten tidligere er væltet på denne måde på en af vores kirkegårde, men når vi på baggrund af denne tragiske ulykke bliver opmærksomme på, at der muligvis er et mere generelt problem med sikringen af gravsten og monumenter, så handler vi resolut på denne viden. Derfor er vi straks gået i gang med at lave en plan for en gennemgang af alle gravsten og monumenter, og samtidig vil vi se på behovet for at indføre nye retningslinjer for at sikre, at de er funderet og fastgjort forsvarligt,” siger Jon Pape.

I dag vælger 95 pct. af københavnerne kremering og urnenedsættelse. Det optager mindre plads på kirkegårdene end kistebegravelser. I takt med at ældre grave bliver nedlagt, skifter store dele af de københavnske kirkegårde derfor til en mere parklignende karakter. Det er også tilfældet, hvor ulykken skete på Vestre Kirkegård.
Københavns Kommunen vil derfor skilte tydeligere med ordensreglementet på byens kirkegårde, så brugerne bliver bedre oplyst om rammerne for den rekreative anvendelse af kirkegårdene. Blandt andet må den rekreative anvendelse ikke ske på selve gravstederne af hensyn til pårørende, der besøger kirkegårdene, ligesom leg og boldspil generelt skal ske andre steder end på kirkegårde. I forlængelse heraf vil Teknik- og Miljøforvaltningen også gå i dialog med de af byens daginstitutioner, der bruger kirkegårdene som udflugtssted.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef
Morten Rixen på tlf. 51 68 06 19

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.