Arkivnyhed - kan være forældet

København samler sine erhvervsindsatser

19.04.2017
Københavns Kommune vedtager en omfattende handleplan for sine erhvervsindsatser.

Kortere sagsbehandlingstid, udvikling af nye erhvervsbydele, hjælp til international arbejdskraft og jobformidling med virksomheder i fokus. Det er bare nogle af de i alt 73 konkrete erhvervsindsatser, som Københavns Kommune nu samler i en omfattende handleplan for byens erhvervs- og vækstpolitik for 2017-18. Der er tidligere lavet handleplaner i 2015 og 2016.

- København skal være en endnu mere attraktiv by at drive virksomhed i, så vi får mere vækst og nye arbejdspladser i København og hele Greater Copenhagen. De mange erhvervsindsatser i handleplanen skal skabe gode rammer for erhvervslivet og styrke servicen for virksomhederne, siger overborgmester Frank Jensen.

Forvaltningerne i Københavns Kommune samarbejder på tværs om erhvervs- og vækstpolitikken for at sikre, at virksomhederne får en god service i alle kontakter med kommunen.

- Internationalt har København en meget høj miljøprofil på grund af vores store fokus på at skabe en grøn trafikafvikling, nedbringe udledningen af CO2 og skabe renere luft. Mange af de københavnske løsninger er udviklet i samarbejde med private virksomheder. De kommende år skal vi blive bedre til at understøtte virksomhedernes muligheder for at eksportere disse løsninger til udlandet, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

- Vi gør meget for erhvervslivet i København, men vi er ikke i mål endnu. Vores mål er, at flere virksomheder kommer, vækster og skaber job i København. Det kræver en stærk service. Virksomhederne skal have den hjælp og rådgivning, som de har brug for på alle planer og på tværs af kommunens forvaltninger, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R), der er glad for den nye strategi. 

- Arbejdspladser er altafgørende for at skabe det gode liv i København. Jeg er særligt glad for at være med til at skabe en levende by, hvor turisme og kreative erhverv er med til at gøre København attraktiv for turister, virksomheder og københavnerne selv, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF)

Med handleplan for erhvervs- og vækstpolitikken prioriterer Københavns Kommune at skabe gode rammer for virksomhederne bl.a. ved at styrke infrastrukturen, nedbringelse af sagsbehandlingstider samt matche virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft med ledige københavnere. Dertil kommer en række indsatser inden for turisme og virksomhedsklynger, der skal sikre, at København klarer sig godt i den internationale konkurrence mellem storbyer om tiltrækning af virksomheder, talenter, turister og investeringer.

Københavns Erhvervsråd har bidraget til handleplanen, som også har været i høring, hvor flere virksomheder, universiteter og faglige organisationer har givet input. Handleplan 2017-2018 for erhvervs- og vækstpolitikken blev vedtaget Københavns Kommunes Økonomiudvalget den 18. april.

 

Fakta

  • I 2015 vedtog Borgerrepræsentationen en samlet Erhvervs- og vækstpolitik 2015-2020 for Københavns Kommune. Politikken udmøntes gennem konkrete handleplaner for erhvervs- og vækstindsatserne i kommunen.
  • Erhvervs- og vækstpolitikken sætter en række konkrete mål op, som kommunen vil måle sin indsats på. Fx skal der skabes 20.000 nye private arbejdspladser frem mod 2020, og der skal etableres og fastholdes 4.000 job i udenlandske virksomheder inden 2018.
  • De mange erhvervsindsatser i Københavns Kommune skal støtte samarbejdet i Greater Copenhagen, der på tværs af 79 kommuner og tre regioner i Østdanmark og Sydsverige arbejder på at tiltrække virksomheder, investeringer og talent til hele regionen.

Yderligere information
Kommunikationskonsulent Kristian Holmelund Jakobsen, zv6m@okf.kk.dk, 2495 1831.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.