Arkivnyhed - kan være forældet

København sætter ny cykelrekord

08.05.2017
Aldrig er der blevet trampet så meget i pedalerne på de københavnske cykelstier som i 2016, men over kommunegrænsen falder cykeltrafikken.

På landsplan stiger biltrafikken markant, mens cykeltrafikken falder. København går dog stadig mod strømmen og markerer sig endnu engang som landets grønne hovedstad med en flot stigning i den samlede cykeltrafik på 3 pct. Det samlede antal cyklede kilometer har aldrig ligget højere siden 1989, hvor kommunen begyndte at beregne de samlede trafikmængder på kommunens veje.

Den positive udvikling skal i høj grad tilskrives københavnerne. For mens antallet af cykler i trafikken i det centrale København sidste år for første gang oversteg antallet af biler, så går udviklingen stik modsat over kommunegrænsen. Her steg biltrafikken med 12 pct., mens cykeltrafikken faldt med 15 pct. i forhold til året før. 2016 blev dermed det første år, hvor der blev talt over 500.000 flere biler end cykler over kommunegrænsen. En stor del af stigningen i biltrafik holder sig dog på Øresunds- og Amagermotorvejene, mens den på kommunens veje kun steg marginalt med 0,4 pct. i 2016. Den lille stigning i biltrafikken skal sammenholdes med, at København for tiden vokser med 1.000 indbyggere om måneden, mens den københavnske bilpark er steget med 16.000 siden 2010.

Andelen af pendlere, der tager cyklen til og fra arbejde og uddannelse i København ligger i 2016 på 41 pct. På trods af det flotte tal erkender borgmesteren dog, at man stadig er langt fra målet om, at 50 pct. af alle pendlere skal bruge cyklen til og fra arbejde.