Arkivnyhed - kan være forældet

København sætter mere mandskab ind imod sommerens affald

24.04.2017
København skal være en ren og lækker by. Derfor sætter kommunen ind med mere mandskab i kampen mod overfyldte skraldespande i sommersæsonen.

Kommunen sætter i sommersæsonen ind med mere mandskab i kampen mod overfyldte skraldespande og affald, der flyder på gader, parker og pladser. Det kan lade sig gøre, fordi der er afsat flere penge til renhold, og fordi medarbejdernes arbejdstider og opgaver er lavet om.

Sol, sommer og store mængder affald, der ikke altid havner i skraldespanden, hænger desværre tæt sammen, men i denne sommer sætter Teknik- og Miljøforvaltningen ind med flere folk til at få bugt med det affald, som følger med, når københavnerne og byens gæster indtager de populære parker og pladser. 

Den øgede indsats er muliggjort ved at politikerne har tilført ekstra penge særligt møntet på renhold. Samtidig har forvaltningen tilpasset medarbejdernes arbejdstider til byens behov, så mandskabet i højere grad skal være på arbejde netop på de steder og tidspunkter, hvor der er allermest brug for det – også selv om det foregår uden for almindelig arbejdstid. Der skal arbejdes mere i sommerhalvåret end i vinterhalvåret, og flere medarbejdere skal tage del i de skæve vagter i weekenderne, hvor der er et særligt stort behov for at rydde op efter københavnerne og byens gæster. 

'De ekstra penge skal bruges de steder i København, hvor der plejer at være de allerstørste udfordringer med at holde byen ren. Det gælder populære opholdssteder som Dronning Louises Bro, Havneparken, Islands Brygge, Christianshavns kanaler og de gode nye strøg på Vesterbro, hvor der skal gøres rent både tidligt og sent,' siger Jon Pape, der er serviceområdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Den øgede indsats vil betyde, at skraldespande bliver tømt hyppigere, og at der vil være flere hænder klar med snappere og affaldsposer til det gadeaffald, som er havnet uden for skraldespande og containere. Men selv om der nu bliver gjort en ekstra indsats på nogle af de særligt udsatte steder i byen, så understreger Jon Pape, at det ikke skal ske på bekostning af niveauet i resten af byen. 

'København er en stor kommune, hvor der er masser af dejlige pladser og grønne områder, som folk benytter i stor stil i sommerhalvåret. Og det skal jo ikke gå ud over Brønshøj, Vanløse eller Amager, at der bliver svinet mere på Vesterbro og Islands Brygge,' siger han. 

Netop dette fokus på hele byen er den nye organisering af arbejdet med til at sikre. Men Jon Pape forudser, at der godt kan gå lidt tid, før ændringerne er helt indfaset. 

'Den nye arbejdstidsaftale, som vi har indgået med fagforeningen og medarbejderne, er lavet, så vi bedre kan imødekomme det behov, der er i byen. Den betyder imidlertid også, at medarbejderne vil få ændret på deres vagter og skal have nye rutiner. Den slags tager noget tid at vænne sig til, hvilket er fuldt forståeligt. Derfor kan der også gå lidt tid, før københavnerne rigtig kan mærke forandringen, men jeg er sikker på, at det nok skal slå igennem,' siger Jon Pape. 

Københavns Kommune har i forvejen afsat sammenlagt 12,1 mio. kroner fra 2017-2020 til at løfte standarden på de offentlige toiletter. De mest benyttede toiletter bliver rengjort hyppigere, kommunens smedejernspissoirs sættes i stand, og der er investeret i spulevogne til at effektivisere rengøringen af dem. Endelig er det besluttet at holde weekendåbent på toiletterne på otte af kommunens bemandede legepladser. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.