Arkivnyhed - kan være forældet

København opruster i kampen mod social dumping

14.06.2017
Københavns Kommune indfører nye krav i kampen mod social dumping hos de firmaer, der arbejder for kommunen - bl.a. krav om synligt ID-kort.

Synligt ID-kort hos medarbejdere på kommunens byggepladser, en ny CSR-chef og et internt indsatsteam, der målrettet skal opspore social dumping og snyd med løn og arbejdsforhold hos kommunens leverandører. Det er blot nogle af de tiltag, Københavns Kommune nu indfører for at opruste i kampen for at sikre ordentlige arbejdsforhold og lige konkurrencevilkår i København.

København er frontløber i indsatsen mod social dumping. Siden 2011 har kommunen håndhævet en arbejdsklausul, der stiller krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold hos alle kommunens leverandører. Samtidig har kommunen siden 2014 haft et indsatsteam, der kontrollerer løn- og arbejdsforholdene på fx byggepladser, ved renoveringer på skoler eller rengøring i kommunens institutioner.

Fra årsskiftet har indsatsen desuden omfattet alle aktører, der modtager støtte eller tilskud fra kommunen, fx kulturinstitutioner, som derfor både har skullet tage socialt ansvar for fx praktikanter og give ordentlige arbejdsforhold og løn. 

Med mere end 2.600 kontroller og afdækningen af mere end 150 tilfælde af social dumping, har indsatsen været effektiv. Men på baggrund af en større evaluering skruer Københavns Kommune nu yderligere op for indsatsen.

Vores indsats mod social dumping har haft en klar virkning, men vi er ikke i mål. Nu har vi evalueret indsatsen, så vi kan sætte endnu mere effektivt ind for at sikre ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne og lige konkurrence i København for alle de gode leverandører, der har orden i forholdene,” siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Synligt ID-kort er et effektivt redskab til at kontrollere, at medarbejderne på kommunens byggepladser, er dem, de siger, de er – og at de arbejder under ordentlige forhold til den rette løn. Udover kravet om ID-kort skærpes indsatsen med blandt andet mere tydelig markedsføring af kommunens hotline og med et nyt internt indsatsteam, der kan rykke hurtigere ud ved mistanke om social dumping på arbejdspladser, hvor der vurderes at være en reel risiko.

Evalueringsrapporten, der ligger til grund for oprustningen i indsatsen, er udarbejdet af Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet (CARMA). Den viser, at målene med kommunens indsats mod social dumping i høj grad er opfyldt, men at arbejdet kan styrkes – sådan som kommunen nu har besluttet: 

Københavns Kommune er gået foran for at komme unfair konkurrence og urimelige løn- og ansættelsesforhold til livs, og indsatsen har allerede haft præventive virkninger. Men selv om kommunen er ”fremme i skoene”, kan indsatsen stadig forbedres, fx med bedre information, oprettelsen af et internt indsatsteam og en revidering af den måde, man laver udbud og fører kontrol på,” siger Henning Jørgensen, professor ved CARMA.

Justeringen af Københavns Kommunes indsats mod social dumping er besluttet af Økonomiudvalget og skal endeligt godkendes i Borgerrepræsentationen den 22. juni.

Kontakt

Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund på tlf. 31 47 94 97
Professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen på tlf. 99 40 81 72 eller 27 85 44 97

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.