Arkivnyhed - kan være forældet

København når sit mål om 85 pct. elbiler

20.12.2016
København går mod strømmen og når med et års forsinkelse sit mål om at 85 pct. af kommunens personbiler skal køre på el eller brint.

Mens salget af elbiler i Danmark stort set er gået i stå, skiller København sig ud ved netop at have indgået de sidste aftaler, så 85 pct. af kommunens vognpark fra foråret 2017 vil køre på el og brint. Dermed kan København med lidt over et års forsinkelse sætte hak ved et vigtigt punkt i den plan, der skal gøre kommunen til verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Københavns Kommune har i 2015 og 2016 stået i spidsen for et samarbejde forankret i Region Hovedstaden mellem 36 offentlige organisationer fordelt på 28 kommuner, 3 regioner og 5 statslige styrelser om fælles indkøb af elbiler. Storindkøbet betyder lavere priser på indkøb og leasing af elbiler, hvilket er en medvirkende årsag til, at kommunen når ambitionen om at gå foran med en grøn bilpark, der ikke udleder skadelige partikler, støjer mindre og reducerer udledningen af CO2.

Det er dog ikke udelukkende indkøb af nye elbiler, der har fået kommunens andel af el- og brintbiler til at stige til 85 pct. Det pæne resultat er også opnået ved at afhænde benzin- og dieselbiler uden at indkøbe grønne erstatninger, hvorved kommunen har nedbragt sin bilpark. Det er gjort muligt med en systematisk kortlægning af brugen af kommunens biler, så størrelsen på bilparken har kunnet tilpasses det faktiske kørselsbehov i kommunens syv forvaltninger.

Mål i Klimaplanen

Ifølge Københavns Kommunes klimaplan skal mellem 20 og 30 pct. af alle lette køretøjer i byen køre på el eller brint i 2025, og det mål bliver umuligt at nå med den udfasning af afgiftsfritagelsen på elbiler, som et flertal på Christiansborg har besluttet.

København har siden 2015 øget antallet af elbiler i kommunens vognpark fra knap 65 pct. til 85 pct., hvilket svarer til en forøgelse på godt 60 stk. i 2016. De sidste biler bliver dog først leveret i foråret 2017. Samlet set har kommunen herefter 301 personbiler, der nu fordeler sig med 236 på el, 19 på brint, 28 på benzin, 17 på diesel og en enkelt på gas. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.