Arkivnyhed - kan være forældet

København længere fra målet om CO2-neutralitet

31.08.2017
København er nu længere fra målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og navnlig trafikken volder problemer.

Efter flere år med fald i udledningen af CO2, bød 2016 på en stigning. 

København har i 2016 reduceret udledningen af CO2 med 33 pct. Det betyder, at kommunen er længere fra målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 end året før, hvor reduktionen lød på 38 pct. Det store fald i 2015 skyldtes ekstraordinært meget strøm fra vindmøller i det nationale elnet.

Men navnlig på transportområdet har kommunen fået en udfordring, da Danmarks Tekniske Universitet DTU har opdaget en fejl i deres anvisning til, hvordan kommunerne skal udregne udledningen af CO2. Inden for transportområdet skal der derfor reduceres 136.000 tons CO2 og ikke kun 78.000 tons CO2, som tidligere beregnet. Trafikområdet er i forvejen den helt store udfordring. Siden 2005 er det kun lykkedes kommunen at nedbringe udledningen med 3 pct.

'København skal holde fast i ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad, og derfor er det nu en bunden opgave for Borgerrepræsentationen at blive bedre til at udnytte eksisterende værktøjer til at gøre trafikken i København grønnere. Samtidig må vi sammen med videninstitutioner, virksomheder og københavnerne udvikle nye transportløsninger,' siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Siden 2005 har København reduceret udledningen af CO2 fra el og fjernvarme med henholdsvis 50 og 33 pct. Det skyldes primært overgangen til biomasse på de kraftværker, der leverer fjernvarme og mere vedvarende energi i det nationale elnet. Det er fx de vindmøller, som København etablerer rundt i landet, som nu leverer 110 MW. Når transportområdet kun bidrager med et fald på 3 pct. i forhold til 2005 skyldes det primært en stigning i udledningen af CO2 fra bygge- og anlægsmaskiner på 130 pct., mens udledningen fra vejtrafik er faldet 8 pct. og togtrafik med 44 pct. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.