Arkivnyhed - kan være forældet

København klar med påbud til firmaer, der udlejer el-løbehjul og cykler fra offentligt areal

05.03.2019
Teknik- og Miljøforvaltningen vil nu kræve cykler og elektriske løbehjul, som uden tilladelse udlejes fra offentligt areal, fjernet.

Efterkommes kravet ikke, vil forvaltningen enten fjerne køretøjerne eller politianmelde virksomhederne bag. 

Siden nytår har hundredvis af elektriske løbehjul fundet vej til de københavnske gader og pladser, hvorfra virksomhederne bag udlejer dem via apps. På samme måde har det i en længere periode også været muligt at leje cykler forskellige steder i byen. Det selvom udbyderne ikke har den nødvendige tilladelse fra Københavns Kommune til at udleje cykler og løbehjul fra offentlig vej, som kræves af hensyn til trafiksikkerhed og fremkommelighed.

For at komme den ulovlige udlejning til livs, har Teknik- og Miljøforvaltningen i dag sendt et varsel om påbud til virksomhederne Tier og Voi, som udlejer elektriske løbehjul, samt cykeludlejningsvirksomheden Donkey Republic. Det betyder, at virksomhederne nu har ti dage til eventuelt at gøre indsigelser. Herefter vil de blive mødt med et krav om at fjerne deres køretøjer, ligesom virksomhederne også skal dokumentere, at der ikke længere udlejes cykler og el-løbehjul fra offentligt areal gennem deres apps.

'Vi har nu i en længere periode fulgt udviklingen på området. På baggrund af vores egne tilsyn og henvendelser fra københavnerne, kan vi konstatere, at der finder udlejning sted fra kommunens arealer. Det er i strid med reglerne, hvilket vi ad flere omgange har understreget over for virksomhederne. Derfor vil vi nu stille krav om, at de fjerner deres løbehjul og cykler fra kommunens arealer, hvor de optager plads på både fortov og i cykelstativer. Samtidig skal virksomhederne sikre, at køretøjerne i fremtiden kun kan udlejes og afleveres på de steder, hvorfra udlejning er tilladt', siger enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Mikkel Halbye Mindegaard.   

Forvaltningen har sammen med varslet om påbud sendt virksomhederne udførlig dokumentation for, at de gældende regler på området ikke overholdes. Konkret har man lagt vægt på, at de el-løbehjul og cykler, som forvaltningen under flere tilsyn har konstateret var opstillet på offentligt areal, samtidig stod annonceret til udlejning i udbydernes apps.

'Vi forventer, at virksomhederne efterkommer et eventuelt påbud. Andre forretningsdrivende søger tilladelse til at anvende kommunens arealer til kommerciel brug, så det skal man selvsagt også, når man udlejer løbehjul og cykler. Efterleves påbuddet mod forventning ikke, kan vi enten politianmelde virksomhederne eller selv køre ud og fjerne deres køretøjer fra offentlige arealer på virksomhedernes regning. Nu afventer vi i første omgang virksomhedernes reaktion, før vi lægger os fast på, hvilke handlemuligheder vi vil benytte os af', siger Mikkel Halbye Mindegaard. 

Forvaltningen vil efter udstedelsen af et eventuelt påbud gennemføre tilsyn for at vurdere, om virksomhederne efterkommer kravene i påbuddet. Forvaltningen er samtidig i gang med at udarbejde et nyt regelsæt for udlejning af mindre køretøjer som cykler og løbehjul. Regelsættet forventes at blive politisk behandlet i løbet af foråret.

 

FAKTA

Forvaltningen har den 5. marts sendt virksomhederne Tier, Voi og Donkey Republic et partshøringsbrev, som samtidig fungerer som varsel om påbud om at fjerne hhv. el-løbehjul og cykler fra kommunens arealer. Virksomhederne har derfor ti dage til at afgive deres bemærkninger i sagen. Herefter vil forvaltningen forholde sig til virksomhedernes bemærkninger og efterfølgende eventuelt udstede påbud, om at de skal fjerne cykler og løbehjul.

Ved et påbud skal virksomhederne fjerne de løbehjul og cykler, som både virksomhederne, deres eventuelle samarbejdspartnere og deres kunder efter endt brug har stillet, så de står med henblik på udlejning på offentligt vejareal.

Forvaltningen regner først køretøjerne for fjernet, når:

 1. Der ikke længere er løbehjul eller cykler opstillet med henblik på udlejning på offentlige arealer
 2. Der ikke længere i virksomhedernes mobil-app henvises til udlejningsspots på offentligt areal som et sted, hvorfra der kan lejes eller afleveres løbehjul og cykler eller parkeres løbehjul efter endt udlejning.

Efterkommer virksomhederne ikke forvaltningens påbud, kan forvaltningen enten politianmelde virksomhederne med henblik på bøde eller fjerne køretøjerne for virksomhedernes regning.

Fjerner forvaltningen køretøjerne vil dette konkret medføre, at det fjernede bliver kørt til opbevaring ved Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, og at virksomhedernes opkræves et beløb, der svarer til udgifterne i forbindelse med fjernelsen. Herudover vil det blive overvejet, om der skal indgives politianmeldelse.

Et påbud er udtryk for, at Københavns Kommune pålægger modtageren af påbuddet en handlepligt i forhold til at lovliggøre et ulovligt forhold. Kommunen kan med hjemmel i vejlovens § 81 udstede påbud om fjernelse af genstande, der er placeret på vejarealet, uden at der er givet tilladelse til det.

Transportministeriet igangsatte i januar en forsøgsordning, som gør det lovligt at køre på små motoriserede løbehjul og skateboards på cykelstierne.

 

Udlejning fra privat og offentlig vej?

 • Københavns Kommune bestemmer, hvad der må være af ’kommerciel aktivitet’ på kommunens arealer, altså de fleste veje, pladser og parker i byen.
   
 • For eksempel kan butikker få tilladelse til at have varer stående på fortovet, og cafeer kan få tilladelse til udeservering. Men tilladelsen dækker kun det, man kan forvente af for eksempel en café, som dermed ikke må have løbehjul eller cykler til udlejning stående på fortovet.
   
 • Omvendt må for eksempel et hotel gerne leje løbehjul ud, da cykeludlejning i forvejen er normalt for et hotel.
   
 • Det er udbyderens ansvar at løbehjulet eller cyklen er opstillet lovligt med en tilladelse uanset om det er udlejeren, der opstiller, eller om det er en bruger, som afleverer løbehjulet/cyklen, hvorefter det igen står til udlejning. Det gælder uanset om løbehjulet ligger smidt på fortovet eller står opstillet ved fx et cykelstativ.