Arkivnyhed - kan være forældet

København inviterer virksomheder til parløb om udbud og indkøb

09.03.2017
150 virksomheder og organisationer går i dialog med Københavns Kommune om kommende udbud og indkøb til Leverandørforum 2017.

Det kræver en stor indkøbsliste, når landets største kommune køber ind. Blandt andet køber Københavns Kommune hvert år fødevarer til fx daginstitutioner og plejehjem for over 150 mio. kr. og bruger 500 mio. kr. på håndværkerydelser til vedligeholdelse af kommunens mange bygninger. I alt køber Københavns Kommune ind for over 11 mia. kr. om året.

Københavns Kommune arbejder på at styrke dialogen med sine mange leverandører og inviterer derfor nu erhvervslivet inden for dørene på rådhuset til Leverandørforum 2017 fredag den 10. marts. Her kan de over 150 deltagende virksomheder få indblik i og indflydelse på kommunens udbud og indkøb inden for en lang række områder.

Ved arrangementet kan virksomhederne på 15 forskellige stande høre om opgaver, som kommunen sender i udbud i nærmeste fremtid, og tale med kommunens fagpersoner.

”Som en af landets største indkøbere vil vi gerne have endnu bedre dialog med vores mange leverandører. På den måde kan vi udvikle nye, innovative løsninger sammen med virksomhederne, der kommer københavnerne til gavn og i sidste ende også kan eksporteres af virksomhederne og på den måde skabe vækst og job i København,” siger overborgmester Frank Jensen (A).

I 2016 har Københavns Kommune oprettet den nye enhed Center for Indkøb, der skal sikre, at alle institutioner i kommunen har adgang til de rigtige varer til den rette pris. Det skal blandt andet gøres ved at styrke dialogen med kommunens mange leverandører.

Leverandørforum 2017 åbnes med velkomst af overborgmester Frank Jensen, som bl.a. fortæller om de 902 mio. kr., som Københavns Kommune har afsat til langsigtede smarte og innovative investeringer. Der vil også være oplæg af indkøbschef Allan Christensen. 

For mere information

  • Kontakt til overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, 3147 9497  
  • For mere info om Leverandørforum, kommunikationskonsulent Kristian Holmelund Jakobsen, 2495 1831

 

Fakta

  • Leverandørforum afholdes for tredje år i træk den 10. marts kl. 08.30-11.00 i Festsalen på Københavns Rådhus.
  • Leverandørforum skal gøre virksomheder opmærksomme på kommende udbud og samarbejdsmuligheder med kommunen, gøre det nemmere for dem at byde på konkrete projekter, skabe et tættere samarbejde med virksomheder og skabe mere vækst og flere job i København.
  • I 2016 købte Københavns Kommune ind for 11,7 mia. kr.. Det gør Københavns Kommune til landets største kommunale indkøbere og en af landets allerstørste offentlige indkøber i det hele taget. 
  • I budget 2016 og 2017 har Københavns Kommune afsat 902 mio. kr. til en investerings- og innovationspulje, som skal bruges til at udvikle nye smarte velfærdsløsninger, så kommunen kan servicere flere mennesker for færre midler. Puljen kan søges af kommunens forvaltninger, som kan invitere virksomheder med i udviklingen af nye, innovative løsninger. I alt er der indtil videre blevet givet penge til i alt 59 initiativer.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.