Arkivnyhed - kan være forældet

København investerer sig til bedre velfærd

20.06.2017
Onsdag besøger innovationsminister Sophie Løhde (V) hovedstaden for at samle inspiration til regeringens Sammenhængsreform.

I en by der vokser med knap 1.000 borgere om måneden og med pres på økonomien er København gået nye veje for at sikre velfærden for byens borgere. Siden 2015 har byens politikere sat knap en halv mia. kr. af om året til en investerings- og innovationspulje, som skal bruges til at udvikle nye, smartere måder at servicere københavnerne på. 

Onsdag den 21. juni kl. 10.30-11.30 byder overborgmester Frank Jensen og sundhedsborgmester Ninna Thomsen innovationsminister Sophie Løhde inden for på plejecentret Langgadehus, der er en del af Velfærdsteknologisk Akademi i København - og ét af de projekter, kommunen har investeret i. Her uddannes kommunens medarbejdere i at benytte den nye teknologi, som kan gøre hverdagens rutiner nemmere og mindre ressourcekrævende for borgere og medarbejdere. Pressen er velkommen på besøget.

Kommunerne har de seneste år spændt bæltet ind, og der er intet der tyder på, at vi får flere penge de kommende år - tværtimod. Hvis ikke vi hvert år skal ende i brandslukning og kvalitetsforringelser, skal vi gøre tingene smartere. Det kræver investeringer, der betaler sig hjem - f.eks. i ny teknologi eller i efteruddannelse af medarbejdere. Forhåbentlig vil regeringen være med til at se på, hvordan det kan understøttes”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

På sin danmarksturné samler innovationsminister Sophie Løhde konkrete bidrag til regeringens sammenhængsreform, som hun står i spidsen for, og som skal forny og udvikle den offentlige sektor.

Det er helt afgørende, at vi også i fremtiden, hvor der bliver flere ældre og borgere med kroniske sygdomme, kan levere en service af høj kvalitet i det offentlige. Det kan de nye velfærdsteknologiske løsninger bidrage til. Og jeg glæder mig også til at se, hvordan Københavns Kommune på Langgadehus konkret arbejder med velfærdsteknologi, så borgerne kan blive mere selvhjulpne i hverdagen og få en større livskvalitet, samtidig med at personalet lærer at bruge teknologien i hverdagen”, siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

Velfærdsteknologisk Akademi består blandt andet i et uddannelsesforløb for kommunens sundhedsfaglige medarbejdere og tre læringslejligheder, hvor både medarbejdere og borgere lærer at bruge de nye teknologier – som eksempelvis vaske-tørre-toiletter, vende-lagener og lifte til tunge løft.

Erfaringerne fra Langgadehus viser, at både borgere og medarbejdere er glade for de nye teknologier. Den enkelte borger oplever øget livskvalitet, fordi redskaberne kan hjælpe dem til eksempelvis at gå på toilettet selv eller sikre en bedre nattesøvn. Desuden kan vi se, at medarbejderne oplever færre fysiske gener, og der bliver frigivet mere tid til de ældre borgere”, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).

Københavns Kommune forventer, at uddannelsesindsatsen på Velfærdsteknologisk Akademi vil lede til, at kommunen i højere grad kan integrere brug af ny velfærdsteknologi i det daglige arbejde for ca. 2.500 københavnere årligt.

For mere information

Om og angående deltagelse i besøget: pressekonsulent Tine Pind Jørum, tlf. 2711 6896.
Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497.
Sundhedsborgmester Ninna Thomsen via pressechef Thomas Brahm på tlf. 2942 2549.
Innovationsminister Sophie Løhde via presserådgiver Anders Brandtoft på tlf. 25262754

FAKTA

Om Københavns Kommunes investerings- og effektiviseringsstrategi

Med 100.000 flere københavnere frem mod 2020 skal Københavns Kommune bruge ca. 800 mio. kr. ekstra om året i forhold til 2015 på velfærd blot for at opretholde det nuværende serviceniveau.

Københavns Kommune har derfor gennem flere år effektiviseret for omkring 300 mio. kr. om året. Samtidig har Københavns politikere siden 2015 afsat ca. en halv mia. årligt til en investerings- og innovationspulje. Pengene bruges til at udvikle bedre, smartere og mere effektive løsninger og på opkvalificering af medarbejdere.

Investerings- og innovationspuljen kan søges af kommunens forvaltninger. For at et projekt kan komme i betragtning til midler fra investeringspuljen, skal investeringerne kunne tjene sig selv hjem i løbet af seks år. Innovationspuljen er fritaget kravet om tilbagebetalingstid.

Om Velfærdsteknologisk Akademi

Ét af de projekter, der har fået midler fra investerings- og innovationspuljen, er Velfærdsteknologisk Akademi, der består af tre elementer:

Et certificeret uddannelsesforløb for sundhedsfagligt personale om brugen af velfærdsteknologi. Uddannelsesforløbet vil finde sted på plejecentret Langgadehus.
Tre velfærdsteknologiske læringslejligheder, hvor kommunens medarbejdere og borgerne får mulighed for at afprøve forskellige teknologier, så de bliver fortrolige med teknologien og gør dem i stand til at vurdere, hvilke teknologier der er brugbare for den enkelte borger.
En digital platform, så borgere, medarbejdere og ledere let kan tilgå viden om velfærdsteknologi, herunder hvilke teknologier der løser hvilke udfordringer.

Formålet er blandt andet at:

Sikre at borgere og medarbejdere i højere grad får kendskab til og lærer at bruge velfærdsteknologi
Skabe efterspørgsel på velfærdsteknologi blandt borgere og medarbejdere

Københavns Kommune forventer, at uddannelsesindsatsen på Velfærdsteknologisk Akademi vil lede til, at kommunen i højere grad kan integrere brug af ny velfærdsteknologi i det daglige arbejde for ca. 2.500 københavnere årligt. Det betyder, at kommunen kan effektivisere for ca. 3,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem – penge, der skal være med til at servicere de mange nye københavnere i fremtiden.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.