Arkivnyhed - kan være forældet

København indgår samarbejdsaftale med Beirut

10.10.2016
Mandag d. 10. oktober rejser overborgmester Frank Jensen (S) til Beirut for at underskrive en samarbejdsaftale.

Overborgmester Frank Jensen står i spidsen for en dansk erhvervsdelegation, når han på et officielt besøg i Beirut d. 10 og 11. oktober indgår en samarbejdsaftale med den libanesiske hovedstad.

Beirut og Libanon er hårdt ramt af flygtningestrømmen fra krigen i Syrien, som har lagt yderligere pres på byens store udfordringer med basale kommunale opgaver som fx affaldshåndtering og forsyning af elektricitet. Samarbejdet vil fokusere på at hjælpe Beirut med den know-how, som København har i kommunen, private virksomheder og organisationer, når det gælder bæredygtige grønne løsninger.

”København er en by, som tager globalt ansvar. Vi bliver regnet for en af verdens grønneste og bedste byer at bo i, og vi vil gerne give vores gode erfaringer videre til en by med store udfordringer. Samarbejdsaftalen med Beirut er en unik mulighed for at dele vores bæredygtige løsninger indenfor affald, energi og inkluderende byrum.” siger overborgmester Frank Jensen.  

Besøget i Beirut vil byde på workshops om affaldshåndtering, anti-radikalisering og byplanlægning, hvor danske virksomheder og eksperter fra Københavns Kommune præsenterer de københavnske erfaringer. Vidensdelingen skal inspirere bystyret i Beirut, så de kommer et skridt videre ift. at skabe løsninger, som gavner indbyggernes hverdagsliv, miljøet og løfter livskvaliteten i byen. 

Undervejs på turen vil delegationen desuden besøge et affaldsdeponi, som vil give en indikation på byens affaldsproblemer. Delegationen vil også overvære en basketball kamp mellem lokale unge, som den danske idræts-ngo GAME står for, der skal vise, hvordan et misligholdt byrum kan vendes til et levende byrum, hvor unge med forskellig baggrund mødes over sport.

”I Beirut fokuserer vi på bæredygtig byudvikling, inkluderende sociale og kulturelle indsatser samt god forvaltningsførelse. I det arbejde ser vi København som en stærk samarbejdspartner, der er førende inden for bæredygtig byudvikling og høj livskvalitet. Med samarbejdsaftalen vil vi dele vores bedste ideer og løsninger med hinanden”, siger Beiruts borgmester, Jamal Itani.  

Samarbejdet skal bidrage til, at Beirut på sigt opnår bedre og mere bæredygtige løsninger indenfor affaldshåndtering og forsyning af elektricitet og udvikling af socialt inkluderende byrum. Desuden skal København og Beirut dele erfaringer Beirut ift. hvordan de bekæmper voldelig ekstremisme, herunder oplyse om den danske SSP-model.

Yderligere oplysninger

Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 31 47 94 97.

 

FAKTA

  • Libanon og Beirut er hårdt presset af den voldsomme krig i Syrien og huser knap 2 millioner syriske flygtninge.
  • Bysamarbejde er ikke nyt for København. Københavns Kommune har gode erfaringer fra Beijing, Hamborg og New York med at bysamarbejde kan skabe gensidigt inspiration og åbne døre i udlandet for danske virksomheder.
  • Udenrigsministeriet bakker op om samarbejdet, både i form af en bevilling til at understøtte bysamarbejdet samt med assistance fra ambassaden i Beirut.
  • Erhvervsdelegationen består af en række danske virksomheder og organisationer i Beirut bl.a. Rambøll, Amager Ressource Center, SLA, BWSC, Vølund og GAME, der kan levere mange af de løsninger inden for byplanlægning, som Beirut efterspørger.
  • I februar 2016 har formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, anmodet de større europæiske byer og lokale myndigheder om at bidrage aktivt til flygtningekrisen. Den opfordring tager Københavns Kommune nu op. 

Kontakt