Arkivnyhed - kan være forældet

København i vækst: Flere arbejdspladser og turister

07.06.2017
Københavns Erhvervsbarometer 2017 viser positive tendenser: Flere arbejdspladser i København og turisterne strømmer til byen.

22.000 flere private arbejdspladser i København. 75 procent flere turister de seneste syv år. Og en tilfredshed med iværksætterrådgivningen i Københavns Erhvervshus på 98,8 procent. Det er nogle af de positive tendenser, som kan ses i Københavns Erhvervsbarometer 2017, som blev præsenteret på erhvervsdialogmøde på Københavns Rådhus den 7. juni, hvor virksomheder og borgmestre mødtes og drøftede, hvordan man kan forbedre rammerne for Københavns erhvervsliv.

Det er flot, at vi allerede har nået målet om at få 20.000 flere private arbejdspladser. Og det er afgørende, at vi holder samme høje niveau, fordi vi bliver flere københavnere, og derfor har brug for endnu flere arbejdspladser. En vigtig vej til det er at sikre, at virksomheder og universiteter finder sammen om at skabe nye innovative løsninger, siger overborgmester Frank Jensen.

Han fremhæver bl.a. Copenhagen Science City og Innovationsdistrikt Sydhavn som erhvervsområder, der hjælper sådanne samarbejder på vej.  

Københavns Kommune måler også på sine egne services til byens virksomheder. Iværksætterrådgivningen i Københavns Erhvervshus er ét af de tiltag, der er sat i værk for at skabe vækst i København, og den er hele 98,8 procent af iværksætterne tilfredse med.

Hver gang vi hjælper en innovativ borger med at føre sin idé ud i livet, kan det føre til nye job og mere vækst for hele København. Vores mål er, at vi som hovedstad er de bedste i Norden til iværksætteri, så derfor glæder jeg mig over, at der fortsat er stor tilfredshed med den sparring, vi giver til iværksætterne”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.

Men der er også udfordringer. I 2014-2015 blev kommunens byggesagsbehandling hurtigere og mere effektiv, mens der i 2016 var udfordringer med at overholde servicemålene. Samtidig har en kundeundersøgelse vist, at 42 procent er utilfredse med kvaliteten af sagsbehandlingen. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen igangsat en række initiativer, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden og øge kvaliteten af byggesagsbehandlingen. Endelig arbejder forvaltningen på, at effektivisere sagsbehandlingen, så byggesagsgebyret kan nedsættes.

Vi har lagt en meget ambitiøs plan, der skal sikre et markant løft af byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune. I begyndelsen af 2017 er vi meget tæt på at overholde de fastsatte servicemål for alle typer byggesager. Samtidig arbejder vi hårdt på at øge kvaliteten af sagsbehandlingen. Og endelig effektiviserer vi, så vi kan nedbringe timeprisen for sagsbehandlingen, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Turisterne er til gengæld rigtig godt tilfredse med København og strømmer fortsat til byen. De sidste syv år er antallet af overnatninger i København steget med 75 procent. Det bidrager også til, at flere københavnere kommer i job.

"Stigningen i antallet af overnatninger bekræfter mig i, at vores arbejde med at gøre København til en spændende by med masser af kulturelle oplevelser og vores indsats med at skabe bedre turistinformation og gæsteservice har givet pote. Det glæder mig, at turisterne vælger København som deres rejsemål, for ikke alene klinger det godt i kasseapparaterne hos byens erhvervsdrivende, det betyder også flere jobmuligheder for københavnerne,” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF). 

For mere information

 • Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497.
 • Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef Morten Rixen, tlf. 5168 0619.
 • Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev via pressechef Christian Pors, tlf. 2859 3637.
 • Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen via Julie Monberg, tlf. 2498 2260.

FAKTA

Om Københavns Erhvervsbarometer

 • Københavns Kommunes Erhvervsbarometer 2016 er udarbejdet ved hjælp af Københavns Kommunes egne målinger, målinger foretaget af MEGAFON, særkørsler fra Danmarks Statistik og tal fra bl.a. Arbejdstilsynet. MEGAFON har på vegne af Københavns Kommune bl.a. spurgt ca. 550 virksomheder om deres oplevelser af kommunen.
 • Erhvervsbarometeret blev lanceret i 2015 i kølvandet på Københavns erhvervs- og vækstpolitik 2015-2020, der skal styrke væksten og beskæftigelsen, gøre det nemmere at drive virksomhed i København og styrke Københavns position som attraktiv erhvervsby med en grøn og socialt bæredygtigt profil.
 • Københavns Erhvervsbarometer måler på erhvervs- og vækstpolitikkens resultatmål, så der løbende kan sættes ind, hvor der er udfordringer.

Udvalgte tendenser i Københavns Erhvervsbarometer 2017

 • Antallet af lønmodtagere i private virksomheder og non-profit organisationer er steget med ca. 22.000 fra 2011 til 2015.
 • Væksten i BNP i Region Hovedstaden var 2,3 procent fra 2014 til 2015. Væksten på landsplan var i samme periode 1,6 procent.
 • Der kommer flere udenlandske turister til København. Siden 2009 er der sket en stigning i antal overnatninger fra 4,5 mio. overnatninger til 7,9 mio. overnatninger i 2016 – det er en stigning på 75 procent. 
 • 98, 8 procent er tilfredse med iværksætterrådgivningen i Københavns Erhvervshus.
 • København er blevet en internationalt førende kongresby og flere og flere videnkongresser kommer til byen – i 2008 var København vært for 26 kongresser, 2016 var et rekordår med 76 kongresser.
 • København tiltrækker også flere og flere udenlandske arbejdere og studerende – i 2013 kom der ca. 3.800 udenlandske arbejdere og studerende til byen, i 2016 var tallet oppe på 21.800.
 • Omfanget af erhvervsbyggeri i København er stigende – i 2014 blev der kun opført ca. 114.000 erhvervskvadratmeter – i 2016 blev der opført 164.000 erhvervskvadratmeter.
 • Kun knap halvdelen af de adspurgte virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med Københavns Kommunes generelle erhvervsservice, dvs. inklusive den kommunale service, virksomhederne får uden for Københavns Erhvervshus.
 • København havde i 2016 en udfordring med at overholde servicemålene for byggesagsbehandlingen og en kundeundersøgelse har vist, at 42 pct. er utilfredse med kvaliteten af sagsbehandlingen. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen igangsat en række initiativer, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden og øge kvaliteten af byggesagsbehandlingen. I første kvartal af 2017 overholdt forvaltningen de nye servicemål i 100 procent af byggesagerne i fire ud af fem kategorier, mens servicemålet blev overholdt i 95 procent af sagerne i den sidste kategori. Endelig arbejder forvaltningen på, at effektivisere sagsbehandlingen, så byggesagsgebyret kan nedsættes. Timepriserne for byggesagsbehandlingen kan i 2018 reduceres fra 799 kroner i timen til 774 kr. i timen.
 • Samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner er en af vejene til innovation og vækst. Andelen af virksomheder i Region Hovedstaden og i hele landet der arbejder sammen med videninstitutioner har siden 2008 været næsten uændret – i 2015 arbejdede kun 9 procent af Region Hovedstadens virksomheder sammen med videninstitutioner. Målet i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik er, at 25 procent af Region Hovedstadens innovative virksomheder skal arbejde sammen med videninstitutioner i 2020.

 

 

 

 

Kontakt