Arkivnyhed - kan være forældet

København fortsætter kampen mod oversvømmelser

14.12.2016
15 nye skybrudsprojekter til en værdi af over 330 mio. kr. er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget.

Med beslutningen på seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget er der banet vej for 15 nye skybrudsprojekter, som skal være med til at håndtere de store mængder regn, som falder, når himlen åbner sig over København. Lokalt kan københavnerne se frem til skybrudsløsninger i Kulbanekvarteret, Vigerslev, Vanløse, på Østerbro, Vesterbro, Nørrebro, i Indre By og Sydhavn samt Nordvest. 
 
Projekterne har forskellige kvaliteter. Fx skal tilvalgene i Bispeparken være med til at styrke den sociale sammenhængskraft i området og øge trygheden, mens tilføjelserne til Karens Minde-projektet skal medvirke til at styrke områdets parkkarakter, de biologisk grønne løsninger og biodiversiteten samt medvirke til at skabe en grøn forbindelse mellem Vesterbro og Kgs. Enghave via Vestre Kirkegård. 
 
Når Københavns Kommune sikrer byen mod skybrud, sker det typisk ved at skabe løsninger på overfladen. Ved at lede vandet ad skybrudsveje mod grønne områder og forsinkelsesbassiner slipper man for at nedgrave nye kloakker, som også vil være en markant dyrere måde at holde byens kældre tørre på. Metoden har resulteret i verdensomspændende opmærksomhed og internationale samarbejdsaftaler med storbyer som New York og Washington, som ønsker at skybrudssikre sig på københavns manér.
 
Projekterne skaber, udover at opfylde de vandtekniske hovedprincipper, mulighed for at styrke byens rum, arkitekturen og bynaturen. Styrkelsen af bynatur og byrum realiseres dog kun, hvis der fremadrettet findes skattefinansiering.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.