Arkivnyhed - kan være forældet

København fik 10.000 indspark fra cyklisterne

15.11.2016
Københavnerne har til fulde benyttet muligheden for at bidrage til udviklingen af Verdens Bedste Cykelby.

Trængsel på Torvegade og Tietgensgade og behov for nye cykelstier på Strandlodsvej og Holbergsgade. Det er nogle af de tendenser, der træder frem i københavnernes input. 

Københavnerne har til fulde benyttet muligheden for at bidrage til udviklingen af Verdens Bedste Cykelby. På bare 12 dage har københavnerne tilsammen leveret knap 10.000 forskellige input til Teknik- og Miljøforvaltningen, som skal bruges til at udarbejde en ny Cykelstiprioriteringsplan for 2017-2025. 

Helt konkret har københavnerne kunnet gå ind på det digitale Københavnerkort og markere fem strækninger, hvor de savner cykelstier, fem strækninger, hvor de synes, at cykelstierne skal være bredere, og fem signalregulerede kryds, hvor der er trængsel. Langt de fleste input blev sendt ind via Københavnerkortet, men flere borgere har også benyttet muligheden for at knytte en kommentar til deres indspark via Facebook. 

Københavnernes mange input har både bekræftet nogle af de behov, som Teknik- og Miljøforvaltningen allerede er opmærksom på, og peget på nye områder i cykelinfrastrukturen, der skal kigges nærmere på. 

Ønsker om udvidelse af cykelstierne i de travle gader

Rigtig mange borgere tilkendegiver for eksempel, at der er markant trængsel på Torvegade, Jagtvej, Vesterbrogade og H.C. Andersens Boulevard. De nævnte gader er nogle af byens mest travle cykelgader, og er allerede udpeget som såkaldte korridorer, hvor det bør gøres lettere at komme frem på cykel. Flere borgere ser også gerne, at cykelstierne bliver udvidet på blandt andet Tietgensgade og Stormgade, ligesom københavnernes ønske om bredere cykelforbindelser over havnen understreger de seneste cykeltællinger, der viser, at cyklisterne i den grad har taget byens nye vandveje til sig. 

Ønsker til byudviklingsområderne

På Københavnerkortet tegner der sig også et stort ønske for at få etableret nye cykelstier, og det er blandt andet i forbindelse med byudviklingsområderne på Amager og i Sydhavnen, at københavnerne gerne ser, at der kommer nye cykelstier til. Samtidig peger borgernes input på et behov for at kigge på alternativer til nogle af byens særligt brugte cykelforbindelser. Mange borgere har f.eks. ønsket cykelstier på Mimersgade og Guldbergsgade, som mange cyklister benytter som alternativ til Nørrebrogade og Tagensvej, ligesom der bliver peget på Holbergsgade og Toldbodgade, der fungerer som alternativ til Bredgade. 

Prioriteringsplan klar til foråret

Næste skridt i arbejdet med Cykelprioriteringsplanen er at sammenholde de mange borgerinput med de input, som forvaltningen har modtaget fra bl.a. Cyklistforbundet og lokaludvalgene og forvaltningens egne faglige vurderinger. I foråret forventer forvaltningen at kunne præsentere den endelig plan for politikerne, hvor de udvalgte strækninger og kryds indgår. Sideløbende vil andre input blive integreret i forvaltningens daglige arbejde med at forbedre og udvikle cykelforholdene i København. Cykelstiprioriteringsplanen kommer til at indeholde et bilag, der giver politikerne et samlet over de borgerinput og øvrige input, som forvaltningen har modtaget.