Arkivnyhed - kan være forældet

København er klar til årets største gadefest

01.06.2016
45 medarbejdere står klar til årets mest koncentrerede oprydningsopgave.

45 medarbejdere står parat til at sætte ind med fejemaskiner, spulevogne, grabbiler og ladvogne, når årets mest koncentrerede oprydningsopgave venter efter Distortion.

De sætter ind, når festen slutter, og sikrer at københavnerne kan komme på arbejde dagen derpå. Igen i år har Distortion nemlig hyret Københavns Kommunes renholdmedarbejdere til at stå for oprydningen. 

Og det er noget af en fest, der skal ryddes op efter, når mere end 100.000 folk fester i henholdsvis Nørrebros gader og omkring Frue Plads onsdag, og i Vesterbros gader torsdag. Sidste år blev der i løbet af de to dage indsamlet knap 50 ton affald, og særligt på Vesterbro hvor festdeltagerne er flest, er det et omfattende oprydningsarbejde, der venter. Derfor står Københavns Kommune klar til at rykke ind med 45 medarbejdere, 9 store fejemaskiner samt spulevogne, grabbiler og ladvogne klokken 23, når gadefesterne lukker med:

'Medarbejderne knokler på natten igennem, så københavnerne kan tage på arbejde uden at møde glasskår og skrald på byens gader og cykelstier dagen derpå. Erfaringen viser også, at de mange fejemaskiner og spulevogne er med til at stoppe de såkaldte pop up-fester, der traditionelt kommer i kølvandet på Distortion,' siger Bianka Saarnak, centerchef i Center for Drift Indre.   

Renholdmedarbejderne er ikke de eneste, der arbejder for at få Distortion til at balancere med den øvrige by. I Center for Trafik og Byliv starter forberedelserne et halvt år i forvejen, hvor Teknik- og Miljøforvaltningens bylivsrådgivere mødes med arrangørerne og lægger en slagplan. I alt 88 street hosts – de mindre arrangører, der tilsammen skaber den store fest - har i år fået tilladelse til at bidrage til Distortion, og Københavns Kommune har haft særligt fokus på at fremme det lokale islæt og de små autentiske gadefester frem for de store koncertlignende scener. 

Derudover er bylivsmedarbejdernes vigtigste opgave at sørge for sikkerheden, og derfor ved medarbejderne, hvor hver eneste food truck, scene og toilet står, så der altid er fri passage, hvis politiet eller brandvæsenet skal igennem. Om morgenen inden det går løs, bliver der ført tilsyn med alle street hosts, for at sikre at de overholder aftalerne. Under festlighederne har Københavns Kommune 10 medarbejdere ude i marken, der går rundt og sikrer, at alt er, som det skal være – og fx sørger for, at food trucken ikke lige flytter hen, hvor der er planlagt adgangsvej for brandvæsenet.

Endelig vil kommunens støjvagter være på gaden under hele Distortion for at sikre den bedst mulige balance mellem de festende Distortion-deltagere og de omgivende naboer. Hovedfokus er på at lukke piratfester ned og dæmpe godkendte fester, hvis de støjer for meget. De fire støjvagter er på fra kl. 16-24 under hele Distortion, og naboerne vil hver en tid kunne ringe til vagttelefonen på tlf. 2686 5827, hvis de føler sig generet af Distortion. Distortion har desuden lavet en app, hvor man kan få overblik over bl.a. street hosts, events og toiletter, ligesom naboer kan ringe på beboertelefonen tlf. 8172 0127, hvis man er i tvivl om noget, eller hvis man har nogle spørgsmål.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.