Arkivnyhed - kan være forældet

København er klar med bøder for forsinkede vejarbejder

28.04.2016
Det skal blive nemmere at komme igennem trafikken i København, uden at man bliver forsinket af vejarbejde undervejs.

Derfor vil Københavns Kommune fremover udstede bøder til de entreprenører og bygherrer, som ikke bliver færdige med deres vejarbejde til den aftalte tid. 
Cirka 10.000 gange om året bliver der gravet huller i Københavns veje, cykelstier og fortov, fordi der skal lægges kabler, bygges nyt eller renoveres. De mange vejarbejder kan ikke undgå at sætte deres præg på trafikken og øge trængslen i København. Derfor har det højeste prioritet hos Københavns Kommune, at vejarbejderne bliver stramt koordineret og effektivt gennemført. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har som vejmyndighed allerede opnået gode resultater via et tættere samarbejde med Danske Anlægsentreprenører og de største ledningsejere, HOFOR, DONG Energi og TDC. Samarbejdet har bevirket, at et stigende antal vejarbejder nu bliver gennemført inden for de tilladte tidsfrister. Fra 2014 til 2015 er antallet af såkaldte genedage – dvs. dage, hvor trafikken bliver væsentligt generet af vejarbejder – faldet med 14 procent. 

Men nu gør kommunen klar til også at udstede bøder til de entreprenører og bygherrer, som ikke overholder tidsfristerne, og som ikke ønsker at samarbejde. Det er Transportministeriets nye bekendtgørelse, som træder i kraft 1. juli 2016, der giver kommunen mulighed for at opkræve bøderne, men det er Teknik- og Miljøudvalget i København, der har fastsat bødernes størrelse. 

Fakta om bodsstørrelse

Antallet af trafikanter på forskellige vejstrækninger fremgår på Københavns Kommunes digitale kort www.kbhkort.kk.dk. Den mulige bødes størrelse vil fremover blive indarbejdet i de enkelte gravetilladelser, så det står klart for entreprenøren, hvad man risikerer, hvis man ikke overskrider tidsfristen. 

Fakta om genedage

En genedag er en dag, hvor trafikken på en vejstrækning er væsentligt generet af vejarbejde. Selv om antallet af vejarbejder ligger stabilt på cirka 10.000 om året, har Københavns Kommune nedbragt antallet af såkaldte genedage med 14 procent. Ifølge statistikken var der i alt 207.652 genedage i 2015, mens antallet året før lå på 254.520 dage. Samtidig blev den gennemsnitlige varighed på et gravearbejde reduceret med 15 procent fra 26 dage i 2014 til 22 dage i snit i 2015. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.