Arkivnyhed - kan være forældet

København bygger nyt magasin til kulturarven

23.06.2017
 • Illustration: Base Erhverv
27. juni tager kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen første spadestik til nyt fælles magasin for den københavnske kulturarv.

Fra næste år, når magasinet står færdig i Høje-Taastrup, kan Københavns Stadsarkivs mere end 47 hylde-kilometer arkivalier samt Thorvaldsens Museums, Københavns Museums og Nikolaj Kunsthals tusindvis af genstande bevares for eftertiden på betryggende vis.

”Med det nye fælles magasin erstatter vi ti forskellige helt utidssvarende magasiner rundt omkring i København og sikrer den bedst mulige opbevaring af tusindvis af historiske genstande som ældgamle sko og værktøj, bygningsdele, bykort samt kilometer lange hylder med arkivalier,” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

”Det er en stor investering – også for Københavns Kommune - men nu sikrer vi mere end 1000 års københavnsk historie, som vi derfor også får langt bedre muligheder for at præsentere for både dagens københavnere og de kommende generationer. Og det er meget vigtigt. For som en fransk filosof engang har sagt: Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til at forme fremtiden,” tilføjer Carl Christian Ebbesen.

Bygningen og de nye arkiv- og magasinrum er naturligvis designet efter alle kunstens regler til de forskellige behov for opbevaring af de historiske genstande. Det vil sige klimastyrede rum - herunder basismagasin, koldt magasin, tørt magasin, ultratørt magasin med videre.

Program for første spadestik

Tirsdag den 27. juni 2017 kl. 14.00-15.00, Erik Husfeldtsvej, Høje-Taastrup

 • 14.00:   Ankomst, traktement
 • 14.15:  Taler af kultur- og fritidsborgmester i København
              Carl Christian Ebbesen, Høje-Taastrups borgmester
              Michael Ziegler og direktør Lene Floris, Historie & Kunst
 • 14.30:  Første spadestik v/ Carl Christian Ebbesen

Fakta om byggeriet

Københavns Kommune har samlet afsat 167,4 mio. kr. i anlægsmidler til en moderne og fremtidssikret arkiv- og magasinløsning for Stadsarkivet og de københavnske museer.

 • Der er afsat knap 119 millioner kr. til bygning og grundkøb.
 • Selve byggeriet koster 92 mio. kr.
 • Bygningen bliver ca. 8000 m2 – 130 meter langt og 47 meter bredt.
 • Bygningen indrettes specifikt til formålet med effektiv pladsudnyttelse. Arkiv- og magasinrum designes under hensyntagen til de forskellige klimamagasintyper, herunder basismagasin, koldt magasin, tørt magasin, ultratørt magasin mv.
 • Bygningen skal rumme materialer fra Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal. Dertil kommer faciliteter til at konservere og registrere dokumenter og genstande, ligesom der skal være plads til frivillige og forskere.
 • Totalentreprisen er vundet af firmaet Base Erhverv i samarbejde med bl.a. arkitektfirmaet NORD og ingeniørfirmaet Viggo Madsen.
 • Bygherrerådgiver er NIRAS med arkitektfirmaet CF Møller som underrådgiver.
 • Bygherre er Byggeri København, der hører under Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.
 • Magasinet forventes at stå færdigt i sommeren 2018.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.