Arkivnyhed - kan være forældet

København ansætter nyuddannede arkitekter og ingeniører i trainee-forløb

06.09.2017
Midt i august startede et trainee-team bestående af 11 nyuddannede ingeniører og arkitekter i Center for Bygninger.

Teknik- og miljøforvaltningen har i lighed med de fleste andre kommuner oplevet stigende udfordringer de seneste år med at rekruttere tilstrækkeligt med nye byggesagsbehandlere. Udfordringen bliver ikke mindre af, at København gennemgår et massivt byggeboom, hvorfor både mængden af byggesager og antallet af nye lokalplaner er kraftigt stigende.

Derfor går Center for Bygninger nye veje med trainee-teamet, der er hentet næsten direkte fra studiet og får et intensivt forløb, der skal gøre dem til stærke kommunale byggesagsbehandlere.  Forvaltningen modtog omkring 130 ansøgninger, så der har været en stor interesse for at blive en del af det nye tiltag.

Medlemmerne af teamet er fastansatte, og inden for de første 12 måneder bliver de sluset ud i de af forvaltningens enheder, hvor der behandles byggesager.

'Vores ambition er, at vores trainees inden for et år kommer til at sætte nye standarder for myndighedsudøvelse og vil være stærkt rustede til fremtidens arbejdsmarked. Så det er win-win. Vi får rekrutteret de nødvendige nye medarbejdere, som skal være med til at løfte vores byggesagsbehandling, og de unge mennesker kommer inden for på arbejdsmarkedet på en måde, hvor de med det samme får lov at bruge deres faglighed og den gejst, man kommer med som nyuddannet,' siger centerchef Steffen Jensen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

De skal oplæres i en sagsbehandlingskultur og opgaveløsning, der effektivt inddrager øvrige kommunale enheder, og hvor man aktivt møder borgere og virksomheders behov som en integreret del af myndighedsudøvelsen. Forløbet kræver selvsagt, at kommunen afsætter ressourcer til oplæringen, men forventningen er at det vil skabe værdi for alle parter.

'Vi tror på, at det betaler sig. Det er oplagt, at Københavns Kommune tager ansvar for at få de unge ingeniører og arkitekter i job, og samtidig placerer vi Københavns Kommune som naturligt førstevalg for nyuddannede,' siger Steffen Jensen.

Blandt de 11 nye trainees er 26-årige Christina Särs Vernersen, som netop er blevet færdig med sin uddannelse som arkitekt. 

'Som nyuddannet er jeg meget optaget af at fortsætte min faglige udvikling. Derfor er det fedt, at der i trainee-forløbet er lagt en plan for ens udvikling, at vi er et hold, og at vi ved, at der er sat tid af til, at vi skal læres op. Fagligt giver arbejdet i en kommunal forvaltning også noget helt andet end Arkitektskolen. Mens der på studiet var fokus på den kreative del af mit fag, er der her et stærkt fokus på de praktiske og juridiske aspekter. Det synes jeg er en spændende kombination, og jeg ser det som en stor styrke, at få udvidet den del af min faglighed.'

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.