Arkivnyhed - kan være forældet

Kloge hoveder får hjælp til at greje det danske arbejdsmarked

12.06.2013
Jobcenter Københavns afdeling i International House hjælper højtuddannede udlændinge med at knække de sociale og kulturelle koder på arbejdspladsen

Det danske arbejdsmarked kan virke meget fremmedartet på udlændinge, når de kommer her til landet og søger lykken som studerende og jobsøgere. Selv højtuddannede personer har svært ved at greje de sociale og kulturelle koder på det danske arbejdsmarked. De er ikke vant til at skrive motiverede ansøgninger og kan ikke rigtig gebærde sig til jobsamtaler.For at gøre det lettere for udenlandske borgere at få arbejde i Danmarks hovedstad er Jobcenter Københavns afdeling Integration og Sprog flyttet ind i det nyåbnede International House Copenhagen. Den centrale opgave for jobcentrets medarbejdere er at hjælpe udlændinge med at forstå det danske arbejdsmarked og den særlige danske arbejdspladskultur. ”I Danmark skal man fx skrive en motiveret ansøgning, der er målrettet den enkelte virksomhed. Vi oplever, at mange udlændinge er vant til, at man kun sender et CV, og de har derfor vanskeligt ved at skrive en motiveret ansøgning. De mener, at deres CV taler for sig selv”, siger beskæftigelseskonsulent Dorthe Kingo Vesterlund.Magtdistance 

Forskelle i måder at holde jobsamtaler på kan også betyde, at udlændinge ikke får solgt sig selv godt nok til danske arbejdsgivere.”Mange udlændinge kommer fra arbejdspladskulturer med en magtdistance mellem medarbejdere og chefer. Jobsamtalen bliver vanskelig for dem, fordi de har svært ved at finde ud af, hvordan de skal forholde sig i samtalen. Mange udlændinge ser jobsamtalen som et interview frem for en gensidig samtale, og det er uvant for dem at stille spørgsmål til arbejdsgiveren under samtalen. De 23 medarbejdere i afdelingen Integration og Sprog tilbyder udlændinge vejledning om danskundervisning og jobsøgning og står bl.a. for at etablere praktikophold og ansættelse med løntilskud i private og offentlige virksomheder.Small talk på dansk

Det danske sprog er den største barriere for udlændingene. Selv om engelsk er arbejdssproget på mange virksomheder, slår de fleste ansatte over i dansk, når samtalen ikke lige handler om de professionelle opgaver.”Hvis man som udlænding slet ikke kan være med i det sociale samvær, har man det svært på arbejdspladsen”, siger Dorthe Kingo Vesterlund.Andre udfordringer er manglende netværk og manglende erfaring med at bruge sociale medier som et redskab i jobjagten. På det punkt er Danmark et godt stykke foran mange andre lande. 

Målsætningen er at få de kloge hoveder til at finde sig hurtigt til rette, så kan bruge deres uddannelse og kvalifikationer fra hjemlandet. Dansk Industri (DI) anslår, at 1.000 højtudannede kan give et ekstra tilskud til dansk økonomi på 1,3 milliarder kroner.
FAKTA

International House er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Universitet, Rigshospitalet og en række andre private og offentlige organisationer. Her tilbyder man én samlet indgang til København, hvor udlændinge både kan få klaret det praktiske papirarbejde med opholdstilladelse og få tips om, hvordan de søger job. Målet er at tiltrække og fastholde vidensarbejdere, studerende og deres familier, så de såkaldte expats (udlændinge, der i kortere eller længere tid opholder sig i Danmark) får lettere ved at komme på plads og anvende deres uddannelse og kvalifikationer i København.Det sker med særlige programmer til målgruppen: Jobsøgningskurset Første Job i Danmark, Copenhagen Host Program, hvor frivillige københavnere tilbyder at hjælpe en udlænding med at finde sig til rette og forstå det danske samfund, samt Copenhagen Career Program, som er en jobrettet indsats målrettet internationale studerende og medfølgende ægtefæller til arbejdstagere. 

Kontakt

Dorthe Kingo Vesterlund, beskæftigelseskonsulent i International House

Tlf: 8256 4677

Mail: fa59@bif.kk.dk